Proves Cangur

Recentment s’ha realitzat al centre les proves «canguret» per als cursos 5è i 6è d’E.P i «cangur» per la secundària i el batxillerat. Aquestes proves recullen l’habilitat de l’alumnat en resoldre problemes matemàtics que tenen com a base el raonament lògic. Al llarg del curs, activitats similars s’han fet servir com a entrenament i aprenentatge alhora.