Planetari

3, 2, 1, Ignició!!! Ens enlairem amb destinació al Sistema Solar en un viatge d’aventura i descoberta de tot allò que envolta el nostre planeta.

Amb aquesta sessió els nens de P5 podran aprofitar la curiositat que els desperta el món de l’astronomia per tal d’explorar i identificar els principals astres observables (estels, planetes satèl·lits, què ha succeït amb Plutó, etc.), tot utilitzant les nocions bàsiques de temps com: abans/després, passat/present/futur, durada; i les unitats de mesura bàsiques: dia, setmana, mes i any.