Pla d’actuació Curs 2020-2021

1.   INTRODUCCIÓ

El Col.legi Sagrado Corazón CORAZONISTAS desplegarà el Pla d’organització Covid-19 per al curs 2020-2021 seguint les instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya establert pel Departament d’Educació a data 30 de juny del 2020 i seguint instruccions del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 signat per la Secretària general del Departament d’Educació i la Secretària general del Departament de Salut a data 3 de juliol del 2020. També es té present el document Preguntes freqüents i Guia per elaborar el Pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021 del Departament d’Educació de data 9 de juliol del 2020.

El curs escolar 2020-2021 estarà marcat per la situació de pandèmia en la qual ens trobem, per això a principis del mes de juliol el PROCICAT va aprovar el document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que fixa les mesures organitzatives i de seguretat i higiene sobre les quals hem desplegat el pla d’organització. Juntament, amb el Pla d’actuació esmentat es van elaborar les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, que posen èmfasi en els aspectes organitzatius i pedagògics del curs escolar.

Aquest inici de curs hem modificat el Pla provisional de juliol per tenir en compte algunes modificacions que es van aprovar el 24 d’agost del 2020 i es recullen en l’Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars. El Pla provisional de juliol i el Pla definitiu de setembre han estat presentats a Inspecció Educativa.

Aquest Pla el presentem com definitiu, amb la preceptiva aprovació d’aquest en el consell escolar del centre. No obstant això, aquest pla d’organització podrà estar sotmès a futures modificacions en funció de les mesures i recursos addicionals que durant el curs escolar i d’acord amb l’evolució de la pandèmia s’hagin d’implementar als centres.

2.   DIAGNÒSI DEL CONFINAMENT DEL CURS 19-20

La primera reacció en l’àmbit organitzatiu va ser poder oferir una comunicació amb les famílies i alumnes a través de la plataforma ( Alexia) que afavorís l’acció educativa a distància.

Es van proposar activitats i poder gestionar el retorn a través del correu personal dels familiars d’alumnes fins a 4t de Primària  i el corporatiu, per alumnes a partir de 5è de Primària.

En vistes a que el confinament no finalitzaria en els anunciats 15 dies, l’escola va començar a plantejar nous escenaris de comunicació i acció educativa dels alumnes.

El nivell socio-cultural de les famílies permetia poder incloure a la majoria d’alumnes. Als que no, se’ls hi va proporcionar dispositius electrònics ( tabletes). No van ser més que 4 préstecs.

La major part de la formació del professorat en plataformes de gestió i comunicació es va fer durant la Setmana Santa. La resposta dels docents va ser de gran  disposició per garantir l’aprenentatge dels seus alumnes.

A partir de Setmana Santa es va obrir espais concrets de vídeo-classes i de retorn d’activitats mitjançant la plataforma Classroom en totes les etapes obligatòries i post obligatòries, aconseguint que l’alumnat i el professorat gaudissin d’una interacció més efectiva.

L’organització de l’acció educativa va incloure un pes important en l’acció tutorial, incloent una comunicació setmanal dels tutors amb les famílies en relació a l’acompanyament emocional i la dedicació acadèmica dels fills durant la setmana. La sessió de tutoria es va mantenir setmanalment i es va oferir una entrevista de comiat individual a cada família/alumne i tutor durant la darrera setmana del curs, que va tenir èxit.

La majors dificultats no les vam trobar en la connexió amb l’alumnat, si no en mantenir el nivell de motivació. Al principi estaven encoratjats i en arribar el mes de juny els vam trobar cansats.

Durant les 4 ó 5 setmanes últimes vam incrementar l’horari de vídeo-classe perquè veiem que el treball autònom a casa s’estava esvaint i que tirar d’ells en classes virtuals, on el mestre tirava de la motivació va ser , com a mínim, més distret i amb més garantia d’aprenentatge.

A l’ Educació Infantil, amb videotrucades diàries en grups reduïts, les famílies es van implicar amb força i va  ser molt ben valorat.

Dins de l’ Educació Infantil, l’etapa de la Llar va mantenir el vincle amb les mestres i les famílies, malgrat es va deixar i de cobrar el servei en la seva totalitat.

Creiem que, dins de tot, ens vam ensortir paulatinament de forma exitosa, així ens ho van fer saber les famílies.

La següent taula reflexa l’organització de la tasca educativa durant el confinament . 

Etapa Educativa

Vídeo classe ( Meet o Teams )

Activitats de classe

Comunicació tutor/família

Nº Sessions diàries

Temps de cada sessió

Agrupació

Nº activitats diàries

Plataforma de Comunicació

Plataforma de

gestió

Comunicació

e-mail  tutor/famílies

Entrevista vídeo trucada personal tutor /família alumne

Infantil

( 1er Cicle )

 

 

 

2 vídeos setma

Mail famílies

Mail famílies

 

 

Infantil              ( 2º Cicle)

2

½ h

1/2 grup classe

2

Alexia

Mail famílies

1 setmana

1 final de curs

Primària         ( 1º y 2º )

3

½ h o  1h

1/2 grup classe

3

Alexia

Classroom

1 setmanal

1 final de curs

Primària

3º a 6º

3

1h

Grup

 classe

3

Alexia

Classroom

1 setmanal

1 final de curs

ESO

3

1h

Grup classe

3

Alexia

Classroom/ e-mail alumnes

1 setmanal

1 final de curs

Batxillerat

4

1h

Grup classe

3

Alexia

Classroom/ e-mail alumnes

1 setmanal

1 final de curs

 

Reunions

Temporització

Temps

Equip Directiu

1 reunió setmanal

2/3 hores

Comissió  Atenció  Diversitat ( CAD) 

1 reunió setmanal

1h

Etapa ( Infantil, Primària, ESO/BACH)

1 reunió  setmanal

1h

Reunions d’avaluació

Les disposades al calendari

2h

3.   ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES

Criteris de configuració dels grups.

 

 

El criteri que s’ha establert per configurar els grups és el de les agrupacions de sempre:

 

-equitat de gènere, número i rendiment acadèmic.

-2 línies amb la ràtio màxima establerta per la Norma.

-El nombre màxim d’alumnes del grup estable  a EI i EP serà de 25 alumnes.

-El nombre màxim d’alumnes del grup estable a ESO i Batxillerat és de 30.

-Cada grup estable té per referència la seva aula perquè garanteix en un moment donat 1 m de separació i els 2m2 per alumne.

-Les aules de Primària, ESO i Batxillerat són de 50m2

Heterogeneïtat. Es consideren com sempre. Els grups estables es troben equilibrats per gènere, nombre d’alumnes i rendiment acadèmic.

S’han fet les barreges de grups, com sempre, en acabar P5, 2nEP, 4t EP, 6è EP i 3r ESO en finalitzar el curs 19-20.

Els alumnes NEE s’han incorporat en el curs 20-21 seguint els criteris de sempre. S’ha assignat el tutor que més sensibilitat pot demostrar vers les necessitats especials.

S’han desestimat les agrupacions flexibles que es feien fins ara:

-No es barrejaran grups d’ Infantil per certes activitats com fins ara.

-S’efectuarà el suport específic al nouvingut en grups reduïts de 5 o 6 alumnes, mantenint les distàncies de seguretat.

-S’efectuarà el suport específic a les dificultats d’aprenentatge, NESE, NEE a dins de l’aula amb el docent de referència sempre que sigui possible.

-No es faran agrupacions flexibles  de menor ràtio a les àrees instrumentals de Cicle Superior per tal de no barrejar grups.

-No es faran agrupacions flexibles de menor ràtio a l’àrea de Matemàtiques de 1er i 2n ESO per tal de no barrejar grups.

-Els únics moments que  dos grups estables compartiran espai  serà  a les optatives de Llatí i Francès.

-Els alumnes de la línia de Ciències i tecnologia de 1r i 2n de Batxillerat es dividiran en dos grups o en tres, en el moment de desenvolupar les matèries de modalitat: Economia de l’ empresa /  Química/ Dibuix Tècnic i en el moment de desenvolupar Biologia i Fonaments de l’ Electrotècnia.

-En el Batxillerat, l’ únic moment en que els grups estables es podran barrejar, serà en la matèria d’ Economia de l’ empresa on els alumnes de de 1r A i 2n A compartiran espais amb alguns alumnes  del grup B.

 

 

Taula de grups estables, docents i espais de l’etapa d’ Infantil i Primària

EDUCACIÓ INFANTIL

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Estable

Altres docents

Extern

Intern

Estable

Temporal

WC

Educació Infantil 1r CICLE

P1

7

C. Trapote         ( 32 h/set)

Marina Pellicer      ( 37h/set)

 

 

Aula P1

 

Aula P1

P2

4

A. Codina          ( 32 h/set)

 

 

Aula P2

 

Aula P2

Educació Infantil 2n CICLE

P3 A

23

I. Haro             (25 h/set)

C.Pizani            ( ANG 3,5h/set)

 

 Monitor 1 menjador (12,5h/setm)

P3 A

 

Aula P-3 A

P-4 A

20

I. Montañés   (25 h/set)

C.Pizani            ( ANG 3,5h/set)

 

Monitor 2 menjador (12,5h/setm)

P-4 A

 

Aula P-4A

P-4 B

19

L.Guerrero        (25 h/set)

C.Pizani            ( ANG 3,5h/set)

 

Monitor 3 menjador (12,5h/setm)

P-4 B

 

Aula P-4B

P-5 A

18

M.Noguera (25 h/set)

C.Pizani            ( ANG 3,5h/set)

 

Monitor 4 menjador (12,5h/setm)

P-5 A

 

Plta 2  lateral

P-5 B

18

N. Cervantes       ( 25 h./set)

C.Pizani            ( ANG 3,5h/set)

 Vetlladora     5h setm.

Monitor 5 menjador (12,5h/setm)

P-5 B

 

Plta 2  lateral

Educació Primària

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Estable

Altres docents

Extern

Intern

Estable

Temporal

WC

1r A

17

I. Millán              ( 23h setm.)

C. Espinosa            ( ANG 5’5 h/set)

 

 

1rA    Plta 2

 

Plta 2   central

1r B 

16

R. Abellán           ( 23h setm.)

C. Espinosa            ( ANG 5’5 h/set)

 

C. Barriendos                            ( 1h/set NESE) 

1rB  Plt 2

 

Plta 2  central

2n A

20

H. Colom           ( 23h setm.)

C. Espinosa            ( ANG 5’5 h/set)

 

 

2n A  Plt 2

 

Plta 2   central

2n B

21

C. Deu                ( 23h setm.)

C. Espinosa            ( ANG 5’5 h/set)

 

 C. Barriendos                            ( 1h/set NESE)

2n B  Plta 2

 

Plta 2   central

3r A 

22

F. Armillas          ( 19h setm.)

MJ. Candía      (ANG 5’5 h/s)     C.Barriendos      (PL 1h/s )

 

C. Barriendos                            ( 1h/set NESE)  L. Lorente                                     ( R.Ins 2h/set)

3r A  Plta 3

 

Plta 3 lateral

3r B

21

JM. Martín          ( 22h setm.)

MJ. Candía (ANG 5’5 h/s)     F. Armillas         ( NAT 1h/s )

 

C. Barriendos                            ( 1h/set NESE)  L. Lorente                                     ( R.Ins 1h/set)

3r B  Plta 3

 

Plta 3 lateral

3r A/B

5

 

 

 

Nouvinguts   C. Barriendos         ( 2h/ set)

 

A. Aux planta 2

Plta 3 lateral

4 t A

22

C. Sirera           ( 23h setm.)

MJ. Candía (ANG 5’5 h/s)     F. Armillas         ( NAT 1h/s )

 

L. Lorente                                    ( R.Ins1h/set)

4t A  Plta 3

 

Plta 3 lateral

4t B

22

Josean F.       ( 20h setm.)

MJ. Candía (ANG 5’5 h/s)     S. Santam.        ( NAT 1h/s )

Vetlladora     5h setm.

C. Barriendos                            ( 1h/set NESE)  L. Lorente                                     ( R.Ins 4h/set)

4t  B  Plta 3

 

Plta 3  central

4t A/B

5

 

 

 

Nouvinguts C. Barriendos       ( 2h/ set)

 

A. Aux planta 2

Plta 3 central

5èA

25

R.Teodoro          ( 22h setm.)

V. Aneas           (ANG 5’5 h/s)              S. Santamaría            ( EF 1h/s)

Joan G.

 (1h TIC )

LOG CREDA   2h setman

C. Barriendos                        ( 1h/set. NESE)                     L.  Lorente                                 (1h/set NESE +1h set Instr)   Joan G.            1h/set

5è A  Plta 3

 

Plta 3  central

5è B

25

M. Molinario          ( 24h setm.)

V. Aneas           (ANG 1 h/s)           S. Santamaría         ( EF 1h/s)           C. Barriend              ( Pl 1h/ S)

ASPASIM        4h setm.

C. Barriendos                        ( 1h/set. NESE)                     L.  Lorente                                (1h/set NESE 2h set Instr)   Joan G. ( 1h/set instrum)   Ana M. (1h/set instrum)

5è B  Plta 3

 

Plta 3  central

5è A/B

6

 

 

 

Nouvinguts C. Barriendos       ( 2h/ set)

 

A. Aux planta 2

Plta 3  central

6è A

24

E. Masdeu          ( 20h setm.)

V. Aneas           (ANG 5’5 h/s)        S. Santamaría         ( EF 1h/s)            Joan G                     ( TIC PL  1h/setm +R.Ins 2h/set)

 

C. Barriendos                        ( 1h/set. NESE)                     L.  Lorente                                 (1h/set NESE)          A. Molinario                           ( 2h/set R.ins)

6è A  Plta 4

 

Plta 4 lateral

6è B

23

S. Santamaría     

    ( 25h setm.)

V. Aneas           (ANG 5’5 h/s)

S. Santamaría         ( EF 1h/s)                        Joan G.                    ( TIC  1h/set + R.Ins 2h/set)

 

C. Barriendos                             ( 1h/set NESE)                     L.  Lorente                                 (1h/set.NESE)               A. Molinario                           ( 2h/set R.Ins)

6è B  Plta 4

 

Plta 4 lateral

6è A/B

3

 

 

 

Nouvinguts C. Barriendos ( 2h/ set)

 

A. Aux planta 2

Plta 4 lateral

                           

Taula  de grups estables, docents i espais de l’etapa d’ESO (1er quadrimestre)

1er Quatrimestre

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Professors

Temporal

Estable

Temporal

WC

1rA ESO

30

E. Pérez (T), 9 h/setm.            C. Farran 7h/ setm.              M.Muntanyola,2h /setm.           MJ Llorerns 6 h/setm.                A. Santiago 4h/setm.                 L. Arnaus 4h/ setm.

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm

1rA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

1rB ESO

 

E. Pérez 4h/ setm.         V.Pérez (T), 7h/ setm.        M.Muntanyola 2h/ setm.          C. Sessé 6h/ setm.         E.Lalinde, 10h/ setm.      A.Ferran 4h/ setm.                  C. Farran 7h/ setm

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm.      Matemàtiques Reforç              C.Ferran 2h/setm

1rB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

2nA ESO

 

E. Pérez  5 h/setm                    C. Farran 1h/ setm.              M.Muntanyola,3h /setm.           MJ Llorerns (T) 1 h/setm.                          A. Santiago 2h/setm.                 L. Arnaus 4h/ setm.            V.Pérez 6h/ setm.           C. Sessé 6h/ setm.             C.Ferran 4h/setm.

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm. Matemàtiques Reforç              E.Lalinde 1h/setm

2nA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

2nB ESO

 

E. Pérez  5 h/setm.          C. Farran 7h/ setm.              M.Muntanyola(T) 3h /setm.           MJ Llorerns 6 h/setm.                        E.Lalinde, 4h/ setm.           A.Ferran 2h/ setm.             C.Ferran 4h/setm.

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm. Matemàtiques Reforç              E.Lalinde 1h/setm

2nB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

3rAESO

 

A.Hijano (T) 7 h/setm.          C. Calzado 2h/ setm.              M.Muntanyola 2h /setm.           M.Castellví  6h/setm.                                 X.de Lucas 4h/ setm.             C.Oñate 4h/setm.  C.Ferran 4h/setm.           A. Santiago 2h/setm  

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm. Matemàtiques Reforç              J.Miralles 1h/setm   Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

3rAESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

 

3rB ESO

 

A.Hijano  6h/setm.           C. Sessé, 6h/ setm.                    M.Muntanyola 2h /setm.                                            X.de Lucas(T) 5h/ setm.             C.Oñate 4h/setm.  A.Ferran 2h/setm.    T.Rama 2h/setm.     L.Arnaus 4h/setm.       

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm. Matemàtiques Reforç              J.Miralles 1h/setm   Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

3rB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

 

4tA ESO

 

X.Asensio (T) 8h/setm.       M.Castellví 6h/setm.           O.Arce 2h/setm.               M.Muntanyola 2h/setm.       J.Miralles 4h/setm.            I.Villabona 3h/setm.          MJ Llorens 3h/setm.          L.Arnaus  3h/setm.          X.deLucas 3h/ setm                

Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

4tA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

 

4tB ESO

 

X.Asensio  2h/setm.       C.Farran 6h/setm.           C.Calzado 2h/setm.               M.Muntanyola 2h/setm.       J.Miralles (T) 4h/setm.                       A.Hijano 3h/setmana                  T.Rama 3h/ setm            C.Oñate 1h/setm.             A.Ferran 3h/setm.            

 

4tB ESO

 

 

Taula  de grups estables, docents i espais de l’etapa d’ESO (2n quadrimestre)

2n  Quadrimestre

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Professors

Temporal

Estable

Temporal

WC

1rA ESO

 

E. Pérez (T) 4h/ setm.   V.Pérez, 6h/ setm.        M.Muntanyola 2h/ setm.  C. Sessé 6h/ setm.         E.Lalinde, 10h/ setm.      A.Ferran 4h/ setm.              C. Farran 7h/ setm

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm. Matemàtiques Reforç              C.Ferran 2h/setm. 

1rA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

1rB ESO

 

E. Pérez , 9 h/setm.          C. Farran 7h/ setm.              M.Muntanyola,2h /setm.           MJ Llorerns 6 h/setm.                A. Santiago 4h/setm.                 L. Arnaus 4h/ setm.         V.Pérez (T)1h/ setm.

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm.

1rB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

2nA ESO

 

E. Pérez  5 h/setm.          C. Farran 7h/ setm.              M.Muntanyola,3h /setm.           MJ Llorerns (T) 7 h/setm.                        E.Lalinde, 4h/ setm.           A.Ferran 2h/ setm.             C.Ferran 4h/setm.

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm. Matemàtiques Reforç              E.Lalinde 1h/setm

2nA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

2nB ESO

 

E. Pérez  5 h/setm.          C. Farran 1h/ setm.              M.Muntanyola(T)3h /setm.           MJ Llorerns 1 h/setm.                A. Santiago 2h/setm.                 L. Arnaus 4h/ setm.            V.Pérez 6h/ setm.           C. Sessé 6h/ setm.             C.Ferran 4h/setm.

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm. Matemàtiques Reforç              E.Lalinde 1h/setm

2nB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 Lateral

3rAESO

 

A.Hijano (T) 7 h/setm.     C. Sessé, 6h/ setm.                    M.Muntanyola 2h /setm.                                            X.de Lucas 4h/ setm.             C.Oñate 4h/setm.  A.Ferran 2h/setm.    T.Rama 2h/setm.     L.Arnaus 4h/setm.        

Nouvinguts                M.Mora 1h/setm. Matemàtiques Reforç              J.Miralles 1h/setm             Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

3rAESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

 Planta 4 central

3rB ESO

 

A.Hijano  7 h/setm.          C. Calzado 2h/ setm.              M.Muntanyola 2h /setm.           M.Castellví  6h/setm.                                 X.de Lucas(T) 5h/ setm.             C.Oñate 4h/setm.  C.Ferran 4h/setm.           A. Santiago 2h/setm  

Nouvinguts                M.Mora 2h/setm.    Matemàtiques Reforç              J.Miralles 1h/setm  Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

3rB ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

Planta 4 central 

4tA ESO

 

X.Asensio (T) 2h/setm.       C.Ferran 6h/setm.           C.Calzado 2h/setm.               M.Muntanyola 2h/setm.       J.Miralles 4h/setm.            I.Villabona 3h/setm.          MJ Llorens 3h/setm.           A.Hijano 3h/setmana        L.Arnaus  3h/setm.          X.deLucas 3h/ setm                

Atenció NEE          M.Mora 1h/setm.

4tA ESO

Aula reforç Sagrada  Família Plta 4

 Planta 4 Central

4tB ESO

 

X.Asensio (T) 8h/setm.       M.Castellví 6h/setm.           O.Arce 2h/setm.               M.Muntanyola 2h/setm.       J.Miralles 4h/setm.                                T.Rama 3h/ setm            C.Oñate 1h/setm.             A.Ferran 3h/setm.         

I.Villabona

Llatí

( alumnes 4tA i B)

Laure Arnaus

Francès

( alumnes 4tA iB)

4tB ESO

Aula Discóbolo

Planta 4 Central 

 

4.   CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU.

El Centre organitzarà quatre  àmbits d’actuació:

Atenció acadèmica a l’alumnat nouvingut sense domini suficient del castellà/ català.

Atenció acadèmica als alumnes amb NEE i NESE que requereixin atenció educativa específica.

Atenció acadèmica als alumnes que s’ha detectat dificultats significatives per seguir el ritme després d’una avaluació prèvia.

Atenció emocional als alumnes que s’ha detectat alguna dificultat emocional per causa directa o indirecta de la pandèmia.

Atenció acadèmica a l’alumnat nouvingut sense domini suficient del castellà/ català.

ETAPA

ACTUACIÓ

Infantil

L’àmbit d’actuació es durà a terme dins de l’aula, amb la tutora mentre l’especialista d’anglès comparteix la tasca educativa.

Es dedicarà 1 hora setmanal.

El nombre baix d’alumnes en aquest nivell permet aquesta organització.

Cicle Inicial de Primària

L’àmbit d’actuació es durà a terme dins de l’aula, amb la tutora mentre l’especialista d’anglès comparteix la tasca educativa.

Es dedicarà 1 hora setmanal.

El nombre baix d’alumnes en aquest nivell permet aquesta organització.

Cicle Mitjà de Primària

L’àmbit d’actuació es durà a l’aula de reforç de la planta 2. La mestra de suport Cristina Barriendos durà un suport específic a aquest alumnat.

2 hores setmanals per nivell. Els alumnes de ambdues línies mantindran la distància dins de l’aula de reforç.

L’horari d’aquestes sessions ha de coincidir amb l’horari de Ll. Catalana del grup.

Cicle Superior de Primària

L’àmbit d’actuació es durà a l’aula de reforç de la planta 2. La mestra de suport Cristina Barriendos durà un suport específic a aquest alumnat.

2 hores setmanals per nivell. Els alumnes de ambdues línies mantindran la distància dins de l’aula de reforç.

L’horari d’aquestes sessions ha de coincidir amb l’horari de Ll. Catalana del grup.

1er i 2n ESO

L’àmbit d’actuació es durà a l’aula de visites  L’Orientadora de Secundària, Màxima Mora, durà un suport específic a aquest alumnat.

1er quadrimestre:

-2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 1er A en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 1er B en hora de Ll. Castellana.

–2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 2n B  en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 2n A  en hora de Ll. Castellana.

2n  quadrimestre:

-2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 1er B en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 1er A en hora de Ll.

Castellana.

–2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 2n A  en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 2n B  en hora de Ll. Castellana.

 

 

3r ESO i 4t ESO

L’àmbit d’actuació es durà a l’aula de visites  L’Orientadora de Secundària, Màxima Mora, durà un suport específic a aquest alumnat.

1er quadrimestre:

-2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 3er A en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 3er B en hora de Ll. Castellana.

2n  quadrimestre:

-2 hores setmanals al grup de nouvinguts de 3er B en hora de Ll. Catalana.

-1 hora setmanal al grup de nouvinguts de 3er A en hora de Ll. Castellana.

4t ESO 1 hora de suport setmanal a l’alumne nouvingut.

 

Batxillerat

El D.O. tramitarà l’ exempció de la matèria de Llengua catalana per als alumnes nouvinguts.

 

Atenció acadèmica als alumnes amb NEE i NESE que requereixin atenció educativa específica.

Es continuarà donant atenció  específica a aquells alumnes que per NEE o NESE( diagnosticat)  que precisin d’adaptacions metodològiques.

Avaluació de les necessitats juntament amb el PAE i l’ EAP per establir un protocol d’actuació que conegui el tutor i el segueixi el D.O.

ETAPA

ACTUACIÓ

Infantil

L’àmbit d’actuació es durà a terme dins de l’aula, amb la tutora mentre l’especialista d’anglès comparteix la tasca educativa.

Es dedicarà 1 hora setmanal.

El nombre baix d’alumnes en aquest nivell permet aquesta organització.

Cicle Inicial de primària

1er B 1h d’atenció de necessitats específiques  per Cristina B.

2n B.1 hora d’atenció de necessitats específiques per  Cristina B.

Cicle Mitjà de Primària

3rA 1h d’atenció específica per Cristina B.

3r B 1h de reforç específic Matemàtiques Cristina B..

4t B 1h  de reforç específic Instrumental a per Cristina B.

Cicle Superior de Primària

-Ajust de l’espai d’atenció als alumnes que reben suport del CREDA ( setembre ).

-Ajust de l’espai d’atenció de l’alumna que rep suport d’ ASPASIM ( setembre).

A més s’atendrà als alumnes amb NEE de forma específica.

5è A 1h de suport específic a per Cristina B.

5è B 1h de suport específic a per Cristina B.

5è A 1h de suport específic a Alumnes NESE per Luis

5è B 1h de suport específic a Alumnes NESE per Luis

6è A 1h de suport específic a Alumnes NESE per Luis

6è B 1h de suport específic a Alumnes NESE per Luis

ESO

El mateix suport especificat al punt 3 servirà per atendre alumnes amb NESE.

S’atendrà específicament als alumnes amb PI dedicant:

3r A 1h setmanal d’atenció específica per Màxima.

3r B 1h setmanal d’atenció específica per Màxima.

3r B 1h setmanal d’atenció específica per Màxima.

4t A 1h setmanal d’atenció específica per Màxima.

 

Batxillerat

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport adient determinat pel D.O.

Infantil i Primària

Després de l’avaluació de les dificultats s’organitzaran sessions de suport dins del grup estable per iniciar el reforç necessari.

Atenció acadèmica als alumnes que s’ha detectat dificultats significatives per seguir el ritme després d’una avaluació prèvia.

A cada àrea instrumental es passarà una prova de coneixements previs per valorar el nivell d’assoliment de les competències del curs anterior.

Àrees: Ll. Catalana,Ll. Castellana, 1era Ll. Estrangera i Matemàtiques

Aquesta avaluació servirà per ajustar la programació del curs fins al 15 d’octubre si s’escau.

Els mestres ompliran una taula amb les dificultats detectades.

Es passarà informe al D.O.

ETAPA

ACTUACIÓ

Infantil

L’àmbit d’actuació es durà a terme dins de l’aula, amb la tutora mentre l’especialista d’anglès comparteix la tasca educativa.

Es dedicarà 2’5  hores setmanals

El nombre baix d’alumnes en aquest nivell permet aquesta organització.

Cicle Inicial de Primària

L’àmbit d’actuació es durà a terme dins de l’aula, amb la tutora mentre l’especialista d’anglès comparteix la tasca educativa.

Es dedicarà 1 hora setmanal ( que estarà indicada dins l’horari)

El nombre baix d’alumnes en aquest nivell permet aquesta organització.

Cicle Mitjà de Primària

Reforç instrumental per aquells alumnes amb dificultats detectades després del confinament:

-3r A 1 hora tutor. 2 hores Luis

-3r B 2 hores tutor 1 hora Luis

-4t A 2 hores tutora 1 hora Luis

-4tB  3 hores Luis

Cicle Superior de Primària

Reforç instrumental per aquells alumnes amb dificultats detectades després del confinament:

Matemàtiques/ Català/ Anglès.

Es farà dins de l’aula.

-5è A Català 1 h setmanal Rafa

-5è A Matemàtiques 1h setmanal Rafa

-5è  A English 1h setmanal Joan G.

-5è A Castellà 1h setmanal Luis

-5è B Català 1 h setmanal Ana

-5è B Matemàtiques 1 h Luis

-5è B English 1h setmanal Joan G.

-5è B Castellà 1h setmanal Luis

-6è A Català 1 h setmanal Ana

-6è A Matemàtiques 1h setmanal Joan G.

-6è  A English 1h setmanal Joan G.

-6è A Castellà 1h setmanal Ana

-6è B Català 1 h setmanal Ana

-6è B Matemàtiques 1h setmanal Joan G.

-6è  B English 1h setmanal Joan G.

-6è B Castellà 1h setmanal Ana

 

ESO

Reforç instrumental per aquells alumnes amb dificultats detectades després del confinament:

Matemàtiques/ Català/ Anglès.

Matemàtiques

1ESO B 2h setmanal  per Carles F. ( 1er quadrimestre ).

1ESO A 2h per Carles F. ( 2n  quadrimestre ).

2 ESO A 1h setmanal per E. Lalinde

2 ESO B 1h setmanal per E. Lalinde

3 ESO A 1h setmanal per J. Miralles

3 ESO B 1h setmanal per J. Miralles

Ll. Castellana

1ESO A 2h setmanal  per Luis  (2n quadrimestre).

1ESO B 2h setmanal  per Luis  ( 1r  quadrimestre).

2 ESO A 2h setmanal  per Luis  ( 1r quadrimestre).

2 ESO B 2h setmanal  per Luis  (2n quadrimestre).

Ll. Catalana/ Ll. estrangera

1ESO A 2h setmanal  a determinar (1er quadrimestre).

1ESO B 2h setmanal  a determinar (2n  quadrimestre).

2 ESO A 2h setmanal  a determinar (2n quadrimestre).

2 ESO B 2h setmanal  a determinar (1er quadrimestre).

 

3r i 4t d’ ESO es prendran mesures en funció del resultat de l’avaluació dels coneixements previs.

Atenció emocional als alumnes que s’ha detectat alguna dificultat emocional per causa directa o indirecta de la pandèmia.

Es determinaran tres hores a Infantil i Primària i dues hores a l’ ESO, setmanals per tal d’atendre famílies i/o alumnes que requereixin d’un acompanyament especial.

Aquesta atenció emocional es portarà a terme per la direcció i l’orientador de Secundària.

Es seguirà aquests casos a les reunions del CAD

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES.

El nostre Centre té tres accessos des del carrer.

Accessos des del carrer al Centre

Accés entrada principal ( carrer Eduardo Conde).

Accés directe a recepció i secretaria . Només podran romandre dins d’aquest espai 2 persones a recepció i 1 a secretaria.

En aquest accés únicament està permesa l’entrada al  professorat, personal del PAS, personal extern d’atenció educativa, monitors i aquelles famílies que respectant l’aforament necessitin del servei de recepció i/o de secretaria.

També es fa servir com accés únic i ocasional per aquells alumnes  quan les portes que donen al pati estiguin tancades.

Accés  escales ( carrer Eduardo Conde).

És l’accés d’entrada al pati i de sortida a l’exterior pels alumnes des de 5è de Primària fins a Batxillerat. S’obrirà i es tancarà en els horaris esglaonats del matí, migdia i tarda. Per aquest accés no està permesa l’entrada a les famílies.

Al matins i tarda els professors els acompanyaran a les aules.

Aquells alumnes que accedeixin al pati més tard de l’hora d’entrada a l’edifici, hauran de romandre el temps necessari fins que se’ls indiqui pujar.

Accés carreró ( carrer Roserar).

És l’accés d’entrada al pati i de sortida a l’exterior pels alumnes d’ Infantil i fins a 4t  de Primària. S’obrirà i es tancarà en els horaris esglaonats del matí, migdia i tarda.

Les famílies d’ Infantil i fins a 2n de Primària poden entrar fins a la zona de pati destinada al grup del seu fill sense romandre a la zona.

Es recomana arribar fins a la porta corredera  i deixar entrar als nens sols al pati.

Les famílies de P-3 podran accedir fins a la porta de vidre d’accés a l’aula ( no poden entrar al passadís).

A les sortides de migdia, els familiars no poden entrar al pati. S’esperaran al carreró.

A les sortides de la tarda els familiars fins a 4t de Primària poden entrar fins a la zona de pati destinada al grup del seu fill, no més tard de l’hora indicada  i sortir ordenadament pel carreró.

El nostre Centre té 4 accessos des del pati a l’ edifici i dos accessos al menjador.

Accés  central ( junt al menjador) , per alumnes d’ESO, Batxillerat i 1r i 2n de Primària

Accés lateral ( junt al frontó), per alumnes de P-5 i de  3r a 6è de Primària.

En alguns horaris  d’aquests dos accessos, els grups que accedeixen o surten de l’edifici poden variar per agilitzar els moviments. ( indicat a la taula horària).

Accés Infantil (portes de vidre del pati d’infantil), per alumnes de P-3 i P-4.

Entrada Llar d’ Infants( porta de vidre abans del yellow bus), per alumnes de P1 i P2

Accés escales metàl·lica nova, únicament per l’entrada al menjador.

Accés escales metàl·lica antiga, únicament per la sortida del menjador.

L’ instrucció general és que els alumnes, un cop accedeixin al pati han de fer fila d’un en un al seu espai.

L’hora d’entrada indicada   a la taula, és l’hora que la fila comença a entrar a l’edifici.  És important entrar dos minuts abans d’aquesta hora.

L’hora de sortida indicada a la taula és l’hora de sortida de l’aula. En funció de la localització de les aules, els alumnes arribaran al pati o al carrer entre mig i dos minuts després.

Els horaris contemplen una entrada a l’edifici fins a 30 minuts abans de l’habitual per tal de fer-ho de forma esglaonada. En conseqüència, contemplen una sortida fins a 30 minuts abans de l’habitual. Els grups que abans entren a l’edifici seran els grups que abans sortiran de l’edifici per norma general i tal com es reflecteix a la taula d’horaris.

Pels passadissos s’haurà establert unes línies de direcció al terra que es respectaran en la direcció correcta, intentant no coincidir amb altres grups. Si aquestes línies de direcció es respecten, la distància entre grups que en un moment puguin coincidir en direcció oposada manté la distància de 1,5 m.

A les escales aquesta amplitud no es dona, i per tant tot està organitzat per evitar  la coincidència de grups.

S’han establert les següents normes:

 • En totes les entrades (matí, tarda i esbarjo) els professors guiaran als seus alumnes des del pati fins a l’aula corresponent, atenent a el quadre horari establert per a aquest curs.
 • El referent horari és l’hora establerta per satèl·lit (hora del mòbil).
 • És important mantenir l’horari establert per evitar aglomeracions i situacions de congestió a les escales.
 • En totes les sortides (matí, tarda i esbarjo) els professors d’ ESO i Batxillerat guiaran als seus alumnes fins a la porta d’accés al carrer o carreró del pati en l’horari establert.
 • En les sortides de la tarda, els alumnes des d’ Infantil, i de 1r fins a 4t de Primària es dirigiran amb el seu tutor/a fins a la seva zona de pati per ser recollits per les seves famílies. El tutor acompanyarà al banc als alumnes que no els han vingut a buscar.
 • Els alumnes de 5è i 6è seran acompanyats pels seus tutors fins a la sortida al carrer (porta escales). El tutor lliurarà als familiars els alumnes que no estan autoritzats a marxar sols.
 • Durant els desplaçaments per passadissos i escales, el professor vetllarà perquè es circuli d’un en un i per l’espai indicat.
 • Els professors de guàrdia hauran de romandre en els espais destinats per a aquest fi en cadascuna de les plantes de el Col·legi.
 • En el cas que un alumne / a necessiti utilitzar el servei en hora de classe, se li dirigirà a professor de guàrdia perquè li indiqui si ha d’esperar a ser desocupat per un altre alumne.
 • No està permès enviar a alumnes a fer encàrrecs pel Col·legi.

Els espais reservats es poden veure en el planell dels annexos.

Annex  Sectorització del pati

Planell 01 Sectorització del pati a l’entrada del matí.

Planell  02 Sectorització del pati en horari de matí 9.00h i tarda 15.00h i entrada dels esbarjo del migdia.

Taula d’horaris d’entrades, sortides i accés de l’Etapa d’ Infantil i Primària

Grups

MATINS

Esbarjo matí

Tarda

H. Entrada  i accés

H. Sortida     i accés

H. Sortida     i accés

H. Entrada     i accés

H. Entrada      i accés

H.Sortida      i accés

P1

08.55 PC

11.55 PC

11.00 PC

11.33 PC

14.55 PF

16.30- 17.00 PF

P2

08.55 PF

11.55 PF

11.03 PF

11.30 PF

14.55 PF

16.30- 17.00 PF

 

 

 

 

 

 

 

P-3 A

09.05 PC

11.53 PC

10. 30PC

10.55 PC

14.52 PC

16.52 PC

P-4 A

09.00 PC

11.50 PC

09.45 PC

10.15 PC

14.47 PC

16.47 PC

P-4 B

09.03 PC

11.51 PC

09.43 PC

10.12 PC

14.42 PC

16.42 PC

P-5 A

09.03 EL

11.58 EL

10.16 EL

10.44 EL

14.47EL

16.47 EL

P-5 B

09.05 EL

12.00 EL

10.14 EL

10.40 EL

14.42 EL

16.42 EL

 

 

 

 

 

 

 

1rA EP

09.04 EC

12.50EC

10.22 EC

10.52 EC

14:36EC

16.36EC

1rB  EP

09.03 EC

12.52EC

10.24 EC

10.54 EC

14:34EC

16.34EC

2nA EP

09.02 EC

12.54EC

10.26 EC

10.56 EC

14.40EC

16.40EC

2nB EP

09.00 EC

12.56EC

10.28 EC

10.58 EC

14.38EC

16.38EC

3rA EP

08.59 EL

12.55EL

10.28 EL

10.58 EL

14.36EL

16.36EL

3rB EP

08.57 EL

12.53EL

10.26 EL

10.56 EL

14.34EL

16.34EL

4tA EP

08.55 EL

12.51EL

10.24 EL

10.54 EL

14.32EL

16.32EL

4tB EP

08.53 EL

12:49EL

10.22 EL

10.52 EL

14.30EL

16.30EL

5èA EP

08.51 EL

12.47 EL

10.20 EL

10.50 EL

14.40EL

16.40EL

5èB EP

08.49 EL

12.45 EL

10.18 EL

10.48 EL

14.38EL

16.38EL

6èA EP

08.47 EL

12.47 EC

10.20 EC

10.50 EC

14.32EC

16.32EC

6èB EP

08.45 EL

12.45 EC

10.18 EC

10.48 EC

14.30EC

16.30EC

EC = Escala central

EL=  Escala  lateral.

PC= Porta vidre  d’Infantil

Taula d’horaris d’entrades, sortides i accés de l’Etapa d’ESO i Batxillerat

Grups

MATINS

Esbarjo matí

TARDA

Hora Entrada i Accés

H.Sortida i Accés

H.Sortida i Accés

H. Entrada i Accés

H.Entrada i Accés

H.Sortida i Accés

 

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

         

1rA

ESO

8.58

EC

8.02

EL

8.58

EC

8.58

EC

8.58

EC

13.28 EC

11.00 EL

11.30 EL

14.48 EC

16.48 EC

1rB ESO

8.56

EC

8.00

EL

8.56

EC

8.56

EC

8.56

EC

13.26 EC

11.02 EL

11.32 EL

14.50 EC

16.50 EC

2nA ESO

8.54

EC

7.58

EL

8.54

EC

8.54

EC

8.54

EC

13.24 EC

11.04 EL

11.34 EL

14.52 EC

16.52 EC

2nB ESO

8.52

EC

7.56

EL

8.52

EC

8.52

EC

8.52

EC

13.22 EC

11.06 EL

11.36 EL

14.54 EC

16.54 EC

3rA ESO

8.02

EC

8.58

EL

8.02

EL

8.50

EC

8.02

EL

13.20 EC

11.00 EC

11.30 EC

14.56 EC

16.56 EC

3rB ESO

8.00

EC

8.56

EL

8.00

EL

8.48

EC

8.00

EL

13.18 EC

11.08 EL

11.38 EL

14.58 EC

16.58 EC

4tA ESO

8.02

EC

8.54

EC

8.50

EC

8.02

EC

8.02

EC

13.16 EC

11.02 EC

11.32 EC

15.00 EC

17.00 EC

4tB ESO

8.00

EC

8.52

EC

8.48

EC

8.00

EC

8.00

EC

13.14 EC

11.04 EC

11.34 EC

15.02 EC

17.02 EC

                     

1rA Batx

7.58 EC

13.36 EC

11.06 EC

11.36 EC

15.04 EC

17.04 EC

1r B Batx

7.56 EC

13.34 EC

11.08 EC

11.38 EC

15.06 EC

17.06 EC

2n A Batx

7.54 EC

13.32 EC

11.10 EC

11.40 EC

15.08 EC

17.08 EC

2n B Batx

7.52 EC

13.30 EC

11.12 EC

11.42 EC

15.10 EC

17.10  EC

                         

EC = Escala central

EL=  Escala  lateral.

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO.

La grandària de l’espai de pati permet continuar respectant els horaris d’esbarjo dels alumnes en les hores i les etapes de Primària i ESO.

Al segon cicle d’ Educació Infantil l’horari de pati s’ha variat en referència a l’habitual per tal de deixar més espai a Primària. Es faran dos grups de 9:45 a 10:15, 2 grups de 10:16 a 10:44 i 1 grup de 10:30 a 10:55 en comptes de 10,30 a 11h tots els grups.

La manera d’estar en el pati prioritzarà el mantenir els grups estables en espais d’ús exclusiu.

Es senyalitzaran aquests espais i també el recorregut que han de fer per poder accedir als WC i a la cantina sense trepitjar una zona reservada .

S’han establert les següents normes:

 • Totes les classes tenen assignat un espai on passar el temps d’esbarjo. Aquest espai pot variar en funció del dia. Els tutors donaran a conèixer aquesta distribució del primer dia.
 • Cada professor s’ocuparà d’una zona de pati i s’encarregarà de la vigilància de dos grups o de la neteja.
 • Els professors acompanyaran els alumnes fins a la seva zona de pati i els que tinguin vigilància es quedaran a la seva zona.
 • Durant l’esbarjo es responsabilitzaran de la correcta utilització d’espais i trànsits.
 • Els alumnes no tenen permès beure de la font. Tenen una ampolla d’aigua a la classe per beure en tornar a classe o entre hores.

Els espais reservats es poden veure en el plànol dels annexos.

Annex  Sectorització del pati

Planell  O2 Sectorització del pati en horari de matí 9.00h i tarda 15.00h i entrada dels esbarjo del migdia.

Planell  O3 Sectorització del pati d’EP ( 10.30h)

Planell  O4 Sectorització del pati d’ESO ( 11.00h)

7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA.

El centre disposa d’espais interiors ,prou grans i ventilats com per garantir les mesures de seguretat.

La perspectiva de poder fer reunions de forma telemàtica en temps d’escolaritat presencial topa amb el condicionant del desplaçament dels docents i famílies fins al seu domicili per poder-les començar.

Reunions

Tipus de trobada

Consell Escolar

Telemàtica

Reunions amb famílies abans de l’inici de Curs

Telemàtica

Reunions amb famílies d’inici de curs

Telemàtica

Segones reunions amb famílies d’inici de curs

Telemàtica

Reunions amb famílies d’altres continguts

Telemàtica

Formació a les famílies d’ús de tecnologies i plataformes.

Telemàtica

Reunions d’ Equip directiu

Presencial amb mesures.

Reunions de Claustre

Presencial amb mesures/ telemàtica

Reunions d’ Etapa o cicle

Presencial ( sala d’actes i discòbol ) / telemàtiques

Reunions del CAD

Presencial amb mesures.

Entrevistes amb les famílies

Telemàtica ( tableta en sales d’entrevistes)/ telefònica/ presencial

Entrevistes d’ informació del Centre

Presencial

Entrevistes amb agents externs

Telemàtica/ presencial amb mesures.

8. SERVEI DE MENJADOR

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat.

Es desallotjaran els espais que actualment compten amb taules i que formaran a partir d’ara  espais buits de distanciament  entre grups estables.

De cara als accessos i sortides del menjador, per tal de no coincidir amb altres grups, s’entrarà i es sortirà per  espais diferenciats.

CURS-NIVELL-GRUP

Accés entrada

HORA DE DINAR

ESPAI

Accés sortida

P-1

 

12.00h

Aula

 

P2

 

12.00h

Aula

 

P-3 A

EMN

11.50 a 12.40h

Menjador

EMA

 

P-4 A

EMN

11.55 a 12.40h

Menjador

EMA

 

P-4 B

EMN

12.00 a 12.40h

Menjador

EMA

 

P-5 A

Passadís 1rP.

11.55 a 12.40h

Menjador

EMA

 

P-5 B

Passadís 1rP.

12.00 a12.40h

Menjador

EMA

 

Neteja i desinfecció d’espais

1er A EP

Passadís 1rP.

12.50  a 13.20 h

Menjador

EMA

Escala antiga

1er B EP

Passadís 1rP.

12.55  a 13.25 h.

Menjador

EMA

Escala antiga

2n A EP

EMN

 

13.10 a 13.40 h

Menjador

EMA

 

2n B EP

EMN

 

13.15 a 13.45 h

Menjador

EMA

 

3r A EP

EMN

 

13.20 a 13.50 h

Menjador

EMA

 

Neteja i desinfecció d’espais

3r B EP

EMN

 

13.25 a 13.55 h

Menjador

EMA

 

4t A EP

EMN

 

13.30 a 13.40 h

Menjador

EMA

 

4t B EP

EMN

 

13.35 a 13.40 h

Menjador

EMA

 

5è A EP

EMN

 

13.40 a 13.40 h

Menjador

EMA

 

5è B EP

EMN

 

13.45 a 13.40 h

Menjador

EMA

 

Neteja i desinfecció d’espais

6è A EP

EMN

 

13.50 a 14.20 h

Menjador

EMA

 

6è B EP

EMN

 

13.55 a 14.25 h

Menjador

EMA

 

1r A ESO

EMN

 

14.00 a 14.20 h

Menjador

EMA

 

1er B ESO

EMN

 

14.05 a 14.25 h

Menjador

EMA

 

2n A ESO

EMN

 

14.10 a 14.30 h

Menjador

EMA

 

Neteja i desinfecció d’espais a mida que un grup sencer ha acabat.

2n B ESO

EMN

 

14.15 a 14.35 h

Menjador

EMA

 

3r A ESO

EMN

 

14.20 a 14.40 h

Menjador

EMA

 

3r B ESO

EMN

 

14.25 a 14.45 h

Menjador

EMA

 

4t A ESO

EMN

 

14.30 a 14.50 h

Menjador

EMA

 

4t B ESO

EMN

 

14.35 a 14.55 h

Menjador

EMA

 

Neteja i desinfecció d’espais

EMA= Escala menjador antiga

EMN= Escala menjador nova

9. PLA DE NETEJA

El pla de neteja serà elaborat per l’empresa de neteja seguint les pautes indicades a a les instruccions per  as centres educatius.

Pautes de ventilació:

 • El professor que està a l’aula serà el responsable de la ventilació.
 • Sempre que el temps i les circumstàncies ho permetin les finestres i portes han d’estar obertes.

En tot cas, i durant tot el curs:

 • El professor ventilarà abans de començar la jornada escolar i a la finalització d’aquesta deixarà les finestres obertes i les persianes baixades fins al vidre fix.
 • Les aules s’han de ventilar durant l’hora del pati.
 • En el cas d’Educació Secundària Batxillerat, el professor ha d’obrir les finestres 5 minuts abans d’acabar la seva sessió i les tancarà, si cal, el professor següent 5 minuts després de començar .
 • Les activitats de Psicomotricitat i Educació Física es realitzaran en els espais exteriors (patis).

Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a les instruccions per a l’organització dels centres educatius. La direcció del centre vetllarà pel seu compliment.

Caldrà fer una neteja i desinfecció completa al final de cada jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin.

Zones i punts on intensificar la neteja i la desinfecció

Les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. Es farà neteja d’aquestes zones després de ser utilitzades per l’alumnat.

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre l’alumnat, sino se’n fa una desinfecció després del seu ús.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

 • Interruptors i timbres (aparells electrònics).
 • Manetes i poms de les portes, finestres, armaris i arxivadors.
 • Baranes i passamans d’escales i ascensors.
 • Taules
 • Cadires
 • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
 • Aixetes
 • Lavabos: S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans de paper, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. Els lavabos es netejaran 2 cops durant el matí.
 • Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Higiene  de mans

Docents i trebaladors

Tot el personal que treballa al Col·legi haurà d’utilitzar gel hidroalcohòlic:

A l’arribar a el Centre.

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats dels alumnes.

Abans i després del seu propi esmorzar i dinar.

Abans i després d’acompanyar a un alumne a l’WC.

Abans i després de mocar a un nen / a (mocadors d’un sol ús).

Abans i després d’utilitzar la fotocopiadora.

Com a mínim un cop cada dues hores.

Alumnes

Tots els professors i monitors hauran administrar als seus alumnes gel hidroalcohólico:

A l’arribar a classe: matins, esbarjos, tardes, o qualsevol entrada a una altra aula.

Al sortir de classe: migdia, esbarjo, tardes, o qualsevol sortida des d’una altra aula.

Abans i després del dinar de migdia.

Abans i després d’anar a l’WC.

Sempre que ho indiqui un professor.

10. TRANSPORT

El nostre Centre no gestiona el servei d’autocar, si no que les famílies, tradicionalment es posen en contacte amb una empresa de transport d’escolars i ho gestionen de forma autònoma.

Tots els alumnes, monitors i xofer tindran avís per part del Centre en l’ús de mascareta.

11. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA

Extraescolars

S’han organitzat les activitats extraescolars en funció del numero d’alumnes per grup estable interessats en realitzar-les. També s’ha tingut en conte:

La mida de l’espai on es realitzarà l’activitat.

La ventilació de l’espai.

Els horaris de menjador, ja que la majoria d’activitats extraescolars es fan al migdia.

Els protocols de desinfecció i organització que hem rebut dels responsables de cada activitat.

 Funcionament general:

Es garantirà la distancia de seguretat entre alumnes de diferents grups estables que comparteixin espai durant la realització de l’activitat.

Es distribuirà l’espai en no mes de 4 grups estables per activitat i dia/hora.

Els espais es ventilaran durant 10 minuts en finalitzar la classe.

Si l’activitat ho requereix, els espais es marcaran amb cinta adhesiva per ajudar als alumnes a mantenir la distància de seguretat (exemple: dansa).

La mascareta serà obligatòria en els trasllats i quan les dinàmiques del grup no puguin garantir la distància de seguretat.

L’espai i els materials utilitzats es desinfectaran en finalitzar la classe.

El trasllat d’alumnes a l’espai on es realitza l’activitat, es farà des del pati (zona delimitada per grup estable) i sempre en companyia del mestre que la realitza. Quant l’activitat hagi acabat, el mateix mestre també acompanyarà els alumnes on els ha recollit. Els alumnes d’infantil, es recolliran i es portaran a la seva classe al començament i al final de cada activitat.

En aquest moment, totes les activitats extraescolars estan pendents de confirmar. Durant la segona quinzena de setembre i en relació a les informacions oficials que rebem es determinarà la seva posada en marxa.

L’única activitat extraescolar que començarà al setembre és el handbol.

Activitats extraescolars i grups:

Activitat 

Nº alumnes

Grups dels quals provenen els alumnes

Professional responsable 

Marc horari

Espai on es realitza l’activitat 

Dansa Grup 1

 

P4 A i P4B

Cristina Niubó

Migdia

Gimnàs

Dansa Grup 2

 

P5 A i P5B

Cristina Niubó

Migdia

Gimnàs

Escacs Grup1

 

P5 A i P5B

Escola d’escacs de Barcelona

Migdia

Biblioteca

Escacs Grup2

 

 

1r A, 1r B i 2n B (primària)

Escola d’escacs de Barcelona

Migdia

Biblioteca

Escacs Grup3

 

3r A i 3r B

(primària)

Escola d’escacs de Barcelona

Migdia

Biblioteca

Escacs Grup4

 

4t A i 6è A

(primària)

Escola d’escacs de Barcelona

Migdia

Biblioteca

Robòtica Grup 1

 

1r A, 1r B, 3r A i 3r B

(primària)

Camp Tecnológico

Migdia

Aula d’informàtica petita y aula gran

Robòtica Grup 2

 

4t B, 5è A, 5è B i 6è A

(primària)

Camp Tecnológico

Migdia

Aula d’informàtica petita y aula gran

Educació emocional

 

4t B ,5è B i 6è A

Mar Milán

Migdia

Gimnàs

Guitarra

 

3r A, 4t B i 5è A (primària)

Activa

Migdia

Biblioteca

English Drama grup 1

 

1r A, 1r B i 2n A (primària)

Magalí Frappant

Migdia

Gimnàs

English Drama grup 2

 

4t B, 5è A i 5è B (primària)

Magalí Frappant

Migdia

Gimnàs

Handbol Grup 1

 

 3r A i 3r B

(primària)

Albert Elias

Tarda

Pati – pista handbol

Handbol Grup 2

 

 6è A i 6è B

(primària)

Albert Elias

Tarda

Pati – pista handbol

Handbol Grup 3

 

1r B, 2n A i 2n B (ESO)

Albert Elias

Tarda

Pati – pista handbol

Handbol Grup 4

 

3r A i 3r B (ESO)

Albert Elias

Tarda

Pati – pista handbol

Bàsquet Grup 1

 

 3r A i 3r B

(primària)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 2

 

 5è A i 5è B

(primària)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 3

 

 6è A i 6è B

(primària)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 4 – femení

 

4º A i 4º B

(ESO)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 4 – masculí

 

4º A i 4º B

(ESO)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 5 -femení

 

 1r A, 1r B, 2n A i 2n B.

(batxillerat)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Bàsquet Grup 5 – masculí

 

1r A, 1r B, 2n A i 2n B.

(batxillerat)

Jorge Gimeno

Tarda

Pati – pista bàsquet

Acollida

Per complir amb les mesures de seguretat e higiene, aquest curs s’habilitarà un espai mes gran per aquest servei. Funcionament:

Es garantirà la distancia de seguretat entre alumnes de diferents grups estables distribuint-los en l’espai.

La mascareta  serà obligatòria a l’entrada i la sortida i quan les dinàmiques no puguin garantir la distància de seguretat.

L’espai i els materials utilitzats es desinfectaran cada dia.

El trasllat d’alumnes a la classe una vegada finalitzat el servei, es farà amb mascareta i acompanyats per el responsable o responsables de l’espai.

Activitat 

Nombre d’alumnes 

Grups dels quals provenen els alumnes 

Professional responsable 

Espai on es realitza l’activitat 

Acollida

Matinal

De 8 a9h

 

De P2 a2n de Primàra

 Monitora

Aula infantil P3 A

Acollida Tarda

De 8 a 9 h.

 

 

 

Aula infantil P3 A

Entre els inscrits hi ha 3 parelles de germans de diferents grups.

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

El Centre ha optat per organitzar les sortides i excursions i altres activitats en relació al seu projecte educatiu.

Mesures que s’han tingut en compte:

-Portar sempre la mascareta posada a l’autocar.

-Portar sempre la mascareta posada a la seu de l’activitat.

-Aplicació de gel hidroalcohòlic quan es puja i baixa de l’autocar.

-Evitar el transport públic. Fer els trajectes caminant si és possible

-Potenciar la programació d’activitats dins del Centre quan sigui possible.

-Traspàs de les colònies de tardor a la primavera.

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

 • En cas d’aparició de símptomes durant la seva estada a l’escola d’un infant o jove:
 • El professor avisarà al professor de guàrdia.
 • El professor de guàrdia acompanyarà l’alumne a la sal d’aïllament
 • El professor de guàrdia i l’alumne es posaran una mascareta sanitària.
 • El responsable avisa a la família per tal de recollir el nen o jove.
 • En cas d’urgència s’avisarà al 061.
 • S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatria.
 • S’avisarà a Direcció.
 • S’informarà el CAP per tal que activi els protocols previstos.
 • Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
 • En cas de treballadors i treballadores del Departament d’Educació ○ Informarà de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la coordinació general/ direcció del centre.

○ Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat per tal de comunicar al departament i poder fer seguiment per part del personal sanitari de PRL així com dels seus possibles contactes.

CASOS POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE/A I CUSTODIARLO FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR

PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA

PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS TERRITORIALS

 

Infantil

Sala del hall.

Coordinadora EI

Inés M.

´Direcció

Primària i P5

Sala del hall.

Professor de guàrdia

Inés M.

Direcció

ESO

Sala del hall.

Professor de guàrdia

Inés M.

Direcció

Batxillerat

Sala del hall.

Professor de guàrdia

Inés M.

Direcció

SEGUIMENT DE CASOS.

Es tindrà aquesta taula en forma de document per al seu control.

El seguiment es durà a terme amb el registre a l’aplicació traçacovid.

En tot cas el responsable ( Inés ) portarà un registre amb els següents continguts:

ALUMNE/A

DIA I HORA DE LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACION S (incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar).

PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

PERSONA REFERENT DEL CENTRE PELS CONTACTES AMB SALUT (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del cas)

14. SEGUIMENT DEL PLA

RESPONSABLES

Els responsables del seguiment del  Pla són la Direcció Titular i Acadèmica i els membres de l’Equip Directiu.

El professorat ha de vetllar pel bon funcionament d’aquestes mesures extraordinàries i serà responsable de les que tingui encomanades, principalment, la de mantenir l’estricte horari d’entrades i sortides i acompanyament dels alumnes. Igualment serà responsable de que les estones d’esbarjo es compleixi la separació de grups i la bona marxa de la utilització dels lavabos.

POSSIBLES INDICADORS

Es segueix els horaris  d’entrades i sortides per part dels docents. 1-2-3-4

Es compleix amb l’horari d’entrades i sortides per part dels alumnes ( a partir de 5è EP) 1-2-3-4

Els grups estables no es barregen en passadissos. 1-2-3-4

Els grups estables no es barregen a les escales. 1-2-3-4

El professorat no estable porta mascareta a l’aula. 1-2-3-4

El professorat porta mascareta i manté la distància en sales de professorat. 1-2-3-4

El professorat manté la distància de seguretat en el menjador 1-2-3-4

Els monitors porten mascareta i mantenen distància de seguretat. 1-2-3-4

Les famílies porten mascareta i mantenen distància de seguretat 1-2-3-4

Els alumnes porten la mascareta en situacions de no grup estable. 1-2-3-4

El personal del PAS porta mascareta

Les classes es ventilen en l’horari establert. 1-2-3-4

Els alumnes es renten mans/ desinfecten en els horaris acordats. 1-2-3-4

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

Un cop al mes es farà seguiment dels indicadors i es prendran  mesures per millorar si cal.

Es revisarà el pla i es faran les millores de resultes d’aquestes revisions.

15. CONCRECIONS PER A L’ETAPA d’ EDUCACÓ INFANTIL

Pla d’acollida de l’alumnat

Els grups d’alumnes seran estables i es mantindran junts durant tota la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati amb una tutora i un espai referent.  Formaran part d’aquest grup estable altres docents, de suport i l’especialista d’anglès.

Els horaris d’entrades, sortides i patis, canviaran respecte al curs passat, seran esglaonats per evitar aglomeracions i/o barreges dels grups estables i sempre, mantenint la distancia sanitària.

Les mesures de seguretat principals, seran comunes tant a primer com a segon cicle d’Infantil:

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre.

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).

Contacte i distància: A primer cicle d’educació Infantil, la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). A partir del segon cicle d’educació infantil, l’acompanyant arribarà fins a la porta del passadís d’entrada, deixant l’infant a la tutora. A la classe, el nombre d’alumnes màxim per taula, seran 2 i es mantindrà la distància d’un metre,  entre les mateixes.

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir i al sortir de l’aula (només Llar d’infants, període d’adaptació).

Mascareta: la persona acompanyant, ha d’accedir amb mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. El personal docent, també portarà mascareta durant tota la jornada.

Roba i calçat:  En el cas dels pitets de roba (P1, P2, P3), seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. Els llençols i les bates dels infants, s’enviaran  setmanalment (cada divendres o quan es consideri necessari) a casa, per rentar.

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola els infants de P1 i P2 es trauran les sabates i les canviaran per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir el procediment.

En relació amb el personal docent i no docent disposaran de bata i calçat d’ús exclusiu per al centre. El pare o mare que acompanyi a l’infant durant l’acollida disposarà de peücs,  mentre estigui a l’aula.

Cotxets (només Llar d’Infants) El pare o mare que porti a l’infant a l’escola disposarà d’un espai per a deixar el cotxet, el plegarà i l’ubicarà en el lloc adequat. Aquesta estança estarà indicada i els infants, no tindran accés.

Xumets, gots d’aigua (només Llar d’Infants) i cantimplores : Els xumets i els gots d’aigua s’han de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. La cantimplora en el cas de P3, haurà de estar plena d’aigua i es retornarà a les famílies diàriament, per a la seva neteja i desinfecció.

Organització de l’acollida a l’etapa d’educació infantil.

Acollida primer cicle (Llar d’Infants)

El pare i/o mare podrà  acompanyar l’infant a l’aula seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant la mascareta i sempre mantenint dintre d’aula, la distancia de seguretat (1,5 m). 

 L’acollida de P1 i P2 degut al nombre d’alumnes serà de 9:00h a 12:00h  els dies 2, 3 i 4 de setembre. No obstant, entenent les circumstàncies personals de cada família el servei estarà ofert en un horari més ampli i flexible, entre les 8:55h i les 17:00h. Aquest dies, serà el primer contacte amb la tutora, per conèixer-la, fer traspàs d’informació i lliurament del material de l’alumne.

A partir del 7 de setembre, l’horari per a tots els alumnes, serà de 8:55h a 16:55h.  En el cas de que la tutora ho cregui convenient per al nen/a, podrà trucar a la família i el pare /mare podrà recollir-lo abans de l’hora de sortida.

a.1.2 Acollida segon cicle (Infantil)

La setmana abans de començar les classes, els dies dimecres 8 y dijous 9 de setembre en horari de 9:30h a 12:00h i per torns de mitja hora per evitar aglomeracions de famílies, es durà a terme la primera trobada amb la tutora, per conèixer-la, fer traspàs d’informació i lliurament del material de l’alumne.

A partit del dia dilluns 14 de setembre l’horari serà de 9:05h a 17:05h. El pare i/o mare seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant la mascareta i sempre mantenint la distancia de seguretat (1,5 m) amb la resta de famílies, podrà  acompanyar l’infant fins a la porta corredissa davant de la classe de P3, on es trobarà a la persona responsable d’acompanyar-lo fins a la classe.  Durant la primera setmana d’adaptació,  el pare o mare tindran la possibilitat de recollir a l’infant abans de l’hora de sortida, sempre de manera esglaonada.

16. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT

Educació Infantil 2n Cicle

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

En la comunicació setmanal del divendres tarda enviar l’enllaç de les classes virtuals. la planificació de les activitats de la següent setmana. Comunicar cada tarda les activitats en l’agenda d’ Alexia.

Entorn de treball

Creació d’una classe virtual al Classroom per cada grup estable. Aquesta plataforma Facilita l’enviament de les feines als familiars i els comentaris en el retorn de les tutores.

Es contempla proposar dues activitats diàries en relació als continguts programats i recolzats a la sessió virtual.

 No sobrepassaran d’un hora de treball diari.

Les activitats seran de caràcter voluntari en disposició del que convingui a la família.

Entorn de classe virtual

Tres sessions de Meet diàries  ( dues al matí i una a la tarda)

Sessions de ½ hora de durada.

Sessions de ½   grup classe.

Sessions amb alumnes NESE o dificultats

Dues sessions setmanals de ½ hora per reforçar els aprenentatges.

Alumnes nouvinguts: Dues sessions setmanals de Ll. Catalana o Castellana per reforçar la llengua.

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius i avançar les tasques de la següent setmana.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan es precisi.

Reunions individuals per setmana amb les famílies ( 24 alumnes, entrevistats en 12 setmanes).

 

Reunions de Cicle o etapa

Un meet setmanal amb la coordinadora d’etapa i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Videoclasses i activitats Classroom.

Cicle Inicial de Primària

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

En la comunicació setmanal del divendres tarda enviar la planificació de les activitats de la següent setmana.

Entorn de treball

Creació d’una classe virtual al Classroom per cada una de les àrees curriculars i complementàries. Aquesta plataforma Facilita l’enviament de les feines als familiars i els comentaris en el retorn de les tutores i mestre especialista d’anglès.

Es contempla proposar tres activitats diàries en relació als continguts programats i recolzats a la sessió virtual.

No sobrepassaran d’un hora de treball diari.

Les activitats seran de caràcter obligatori, però es tindrà en compte les condicions de l’entorn familiar.

Entorn de classe virtual

Tres sessions de Meet diàries  ( dos al matí i una a la tarda)

Sessions de ½ hora de durada.

Sessions de ½  grup classe.

Sessions amb alumnes NESE o dificultats

Dues sessions setmanals de ½ hora per reforçar els aprenentatges.

Alumnes nouvinguts: Dues sessions setmanals de Ll. Catalana o Castellana per reforçar la llengua.

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius i avançar les tasques de la següent setmana.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan es precisi.

Reunions individuals per setmana amb les famílies ( 24 alumnes, entrevistats en 12 setmanes).

 

Reunions de Cicle o etapa

Un meet setmanal amb la coordinadora d’etapa i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Videoclasses i activitats Classroom.

Cicle Mitjà de Primària

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

Comunicar cada matí les activitats en l’agenda d’ Alexia seguint horari.

A l’agenda informació mínima i adreçar al  Classroom. ( s’avisa del Meet / Teams, i de les activitats penjades al Classroom).

Entorn de treball

Plataforma Meet / Mecrosoft Teams.

Sessions de 50-60 min de durada.

Seguint l’horari establert al setembre.

Les hores de classe virtual són els espais de temps on el professor està fent classe ( teams o meet) . Explica, pregunta i demana realitzar activitats amb els alumnes.

L’atenció personal són els espais de temps on el professor està a disposició dels alumnes ( teams o meet) per ajudar, aclarir o donar explicacions a les activitats proposades. Es poden connectar a la vegada els alumnes que ho necessitin.

Distribució de l’horari de classe virtual i entorn de treball

Nº hores totals de l’ assignatura

Nº d’hores de Classe virtual

Team o Meet

Atenció personal seguint l’horari.

4

3

1

3

2

1

2

1

1

1

1

1/2

1/2

Entorn de classe virtual

Tres sessions de Meet diàries  ( dos al matí i una a la tarda)

Sessions d’un hora de durada.

Sessions amb el grup classe.

Sessions amb alumnes NESE o dificultats

Dues sessions setmanals de ½ hora per reforçar els aprenentatges.

Alumnes nouvinguts: Dues sessions setmanals de Ll. Catalana o Castellana per reforçar la llengua.

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius i avançar les tasques de la següent setmana.

Activació de la icona de Fet o No Fet de les activitats i videoclasses a Alexia com a mitjà de registre per control familiar.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan  es precisi o resposta als correus enviats per les famílies.

Reunions individuals per setmana amb les famílies ( 24 alumnes, entrevistats en 12 setmanes).

 

Reunions de Cicle o etapa

Un meet setmanal amb la coordinadora d’etapa i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Videoclasses i activitats Classroom.

Cicle Superior de Primària

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

Comunicar cada matí les activitats en l’agenda d’ Alexia seguint horari.

A l’agenda informació mínima i adreçar al  Classroom. ( s’avisa del Meet / Teams, i de les activitats penjades al Classroom).

Entorn de treball

Creació d’una classe virtual al Classroom per cada una de les àrees curriculars i complementàries. Aquesta plataforma facilita l’enviament de les feines als alumnes i la valoració del retorn dels tutors  i mestra especialista d’anglès.

Es contempla proposar tres activitats diàries en relació als continguts programats i recolzats a la sessió virtual.

Les tasques s’han de retornar diàriament i ser valorades pel mestre a la mateixa plataforma del Classroom.

Si el confinament és llarg i es pot avaluar els alumnes, es registrarà la nota a Alexia.

Les activitats seran de caràcter obligatori.

Entorn de classe virtual

Plataforma Meet / Mecrosoft Teams.

Sessions de 50-60 min de durada.

Seguint l’horari establert al setembre.

Les hores de classe virtual són els espais de temps on el professor està fent classe ( teams o meet) . Explica, pregunta i demana realitzar activitats amb els alumnes.

L’atenció personal són els espais de temps on el professor està a disposició dels alumnes ( teams o meet) per ajudar, aclarir o donar explicacions a les activitats proposades. Es poden connectar a la vegada els alumnes que ho necessitin.

Distribució de l’horari de classe virtual i entorn de treball

Nº hores totals de l’ assignatura

Nº d’hores de Classe virtual

Team o Meet

Atenció personal seguint l’horari.

4

3

1

3

2

1

2

1

1

1

1

1/2

1/2

 

 

Sessions amb alumnes NESE o dificultats

Dues sessions setmanals de ½ hora per reforçar els aprenentatges.

Alumnes nouvinguts: Dues sessions setmanals de Ll. Catalana o Castellana per reforçar la llengua.

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius.

Activació de la icona de Fet o No Fet de les activitats i videoclasses a Alexia com a mitjà de registre per control familiar.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan  es precisi o resposta als correus enviats per les famílies.

Reunions individuals per setmana amb les famílies ( ex: 24 alumnes, entrevistats en 12 setmanes).

Reunions de Cicle o etapa

Un meet setmanal amb la coordinadora d’etapa i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Videoclasses i activitats Classroom.

Educació Secundària

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

Comunicar cada matí les activitats en l’agenda d’ Alexia seguint horari.

A l’agenda informació mínima i adreçar al  Classroom. ( s’avisa del Meet / Teams, i de les activitats penjades al Classroom).

Entorn de treball

Creació d’una classe virtual al Classroom per cada una de les matèries i cadascuna de les classes.

Són els entorns virtuals on els alumnes envien i  desen els treballs, fan qüestionaris i són valorats els seus treballs individuals.

Les tasques s’han de retornar quan el professor requereixi.

Com a norma general han d’haver dues o tres tasques setmanals a retornar i ser valorades pel professor a la mateixa plataforma del Classroom ( 1r i 2n d’ ESO).

Les tasques s’han de retornar en funció de la planificació  i ser valorades pel professor ( 3r i 4t d’ ESO).

Si el confinament és llarg i es pot avaluar els alumnes, es registrarà la nota a Alexia.

Les activitats seran de caràcter obligatori.

Entorn de classe virtual

Plataforma Meet / Mecrosoft Teams.

Sessions de 50-60 min de durada.

Seguint l’horari establert al setembre i al febrer.

Les hores de classe virtual són els espais de temps on el professor està fent classe ( teams o meet) . Explica, pregunta i demana realitzar activitats amb els alumnes.

L’atenció personal són els espais de temps on el professor està a disposició dels alumnes ( teams o meet) per ajudar, aclarir o donar explicacions a les activitats proposades. Es poden connectar a la vegada els alumnes que ho necessitin.

Distribució de l’horari de classe virtual i entorn de treball

Nº hores totals de l’ assignatura

Nº d’hores de Classe virtual

Team o Meet

Atenció personal seguint l’horari.

6

4

2

5

3

2

4

3

1

3

2

1

2

1

1

1

1

 

 

Sessions amb alumnes NESE o dificultats

Dues sessions setmanals de ½ hora per reforçar els aprenentatges ( eventualment pot suplir un hora de classe de la mateixa matèria).

Alumnes nouvinguts: Dues o tres  sessions setmanals de Ll. Catalana o Castellana per reforçar la llengua.

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius.

Activació de la icona de Fet o No Fet de les activitats i videoclasses a Alexia com a mitjà de registre per control familiar.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan  es precisi o resposta als correus enviats per les famílies.

Reunions individuals amb famílies:1ó 2  per setmana.

Reunions amb alumnes: 2 alumnes per setmana, mitja hora cadascú.

Reunions d’etapa

Una vídeo trucada setmanal amb cap d’estudis i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Videoclasses i activitats Classroom.

Batxillerat

QUÈ

COM  I QUAN

Comunicació d’activitats a les famílies

Comunicar cada matí les activitats en l’agenda d’ Alexia seguint horari.

A l’agenda informació mínima i adreçar al  Classroom. ( s’avisa del Meet / Teams, i de les activitats penjades al Classroom).

Entorn de treball

Creació d’una classe virtual al Classroom per cada una de les matèries i cadascuna de les classes.

Són els entorns virtuals on els alumnes envien i  desen els treballs, fan qüestionaris i són valorats els seus treballs individuals.

Les tasques s’han de retornar quan el professor requereixi.

Com a norma general han d’haver dues o tres tasques setmanals a retornar i ser valorades pel professor a la mateixa plataforma del Classroom ( 1r i 2n d’ ESO).

Les tasques s’han de retornar en funció de la planificació  i ser valorades pel professor ( 3r i 4t d’ ESO).

Si el confinament és llarg i es pot avaluar els alumnes, es registrarà la nota a Alexia.

Les activitats seran de caràcter obligatori.

Entorn de classe virtual

Plataforma Meet / Mecrosoft Teams.

Sessions de 50-60 min de durada.

Seguint l’horari establert al setembre i al febrer.

Les hores de classe virtual són els espais de temps on el professor està fent classe ( teams o meet) . Explica, pregunta i demana realitzar activitats amb els alumnes.

L’atenció personal són els espais de temps on el professor està a disposició dels alumnes ( teams o meet) per ajudar, aclarir o donar explicacions a les activitats proposades. Es poden connectar a la vegada els alumnes que ho necessitin.

Distribució de l’horari de classe virtual i entorn de treball

Nº hores totals de l’ assignatura

Nº d’hores de Classe virtual

Team o Meet

Atenció personal seguint l’horari.

6

4

2

5

3

2

4

3

1

3

2

1

2

1

1

1

1

 

 

Comunicació familiar

Una comunicació via e-mail amb la família cada divendres per comunicar aspectes organitzatius.

Activació de la icona de Fet o No Fet de les activitats i vídeoclasses a Alexia com a mitjà de registre per control familiar.

Comunicació via correu electrònic amb les famílies quan  es precisi o resposta als correus enviats per les famílies.

Reunions individuals amb famílies:1o 2  per setmana.

Reunions amb alumnes: 2 alumnes per setmana, mitja hora cadascú.

Reunions d’etapa

Una vídeo trucada setmanal amb cap d’estudis i eventualment amb el seguiment del D.O.

Reunions d’avaluació.

Es mantenen les activitats complementàries intercalant Vídeoclasses i activitats Classroom.

MATÈRIES OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS A L’ESO

MATÈRIA

GRUPS

DOCENT

SESSIONS SETMANALS

OBSERVACION S

Llatí

4t A i 4t B ESO

Inés Villabona

3

 

Francès

4t A i 4t B ESO

Laure Arnaus

3

 

Economia de l’ Empresa

1r A i 1r B Batx

Joan Ramon Balaguer

4

 

Economia de l’ empresa

2n A i 2n B Batx

Joan Ramon Balaguer

4

 

17. CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT

La proposta d’ inici de curs pel l’ etapa de Batxillerat és la de la total presencialitat. En cas contrari, els quatre grups desenvoluparien classes online, ja que el centre no contempla un model híbrid.

Criteris d’organització dels grups.

Els grups s’ organitzen en dos línies, on els alumnes desenvolupen les matèries comunes. Aquests grups són estables al llarg de tot el curs. La ràtio d’ alumnes per grup és de 24-26 alumnes. Tret de la matèria d’ Educació Física, la resta de matèries es desenvolupen en l’ aula.

 

1r de Batxillerat

 

Línia / grup

Grup A

Grup B

Modalitat

Ciències Socials

Ciències i Tecnologia

Matèries comunes

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Llengua Anglesa

Filosofia i ciutadania

Educació Física

Ciències del Món Contemporani

Religió

Tutoria

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Llengua Anglesa

Filosofia i ciutadania

Educació Física

Ciències del Món Contemporani

Religió

Tutoria

 

 

 

2n de Batxillerat

 

Línia / grup

Grup A

Grup B

Modalitat

Ciències Socials

Ciències i Tecnologia

Matèries comunes

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Llengua Anglesa

Història de la Filosofia

Història

Tutoria

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Llengua Anglesa

Història de la Filosofia

Història

Tutoria

 

Matèries de modalitat

Pel que respecta a les matèries de modalitat, solament hi ha una matèria que suposa la barreja d’ alumnes del grup A i B, tant a 1r de Batxillerat com a 2n, i es tracta de la matèria d’ Economia de l’ empresa. En aquest cas, els alumnes hauran de mantenir la distància de seguretat i emprar mascareta.

La resta de matèries de modalitat són del grup sencer o una part d’ aquest.

Curs 1r de Batxillerat   

Matèria

Grup o línia

Hores setmanals

Aula on es desenvolupa la matèria

Professor/a

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

 A

4h

Aula de 1r A

Joan Ramón Balaguer

Història del món contemporani

A

4h

Aula de 1r A

Inés Villabona

Fonaments de la Geografia

A

2h

Aula de 1r A

Antonia Hijano

Francès

A

2h

Aula de 1r A

Laure Arnaus

Economia de l’ empresa

A i B

4h

Aula de 1r A

Joan Ramón Balaguer

Matemàtiques

B

4h

Aula de 1r B

Javier Miralles

Física

B

4h

Aula de 1r B

Toni Rama

Dibuix Tècnic

B

4h

Aula de Dibuix

Albert Ferran

Química

B

4 h

Aula de 1r B

Xavier de Lucas

Biologia

B

4h

Aula de suport planta 5a

Carlos Oñate

Fonament de l’ Electrotècnia

B

4h

Aula de 1r B

Toni Rama

 

Curs 2n de Batxillerat   

Matèria

Grup o línia

Hores setmanals

Aula on es desenvolupa la matèria

Professor/a

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

 A

4h

Aula de 2n A

Joan Ramón Balaguer

Història de l’ Art

A

4h

Aula de 2n A

Inés Villabona

 Geografia

A

4h

Aula de 2n A

Antonia Hijano

Economia de l’ empresa

A i B

4h

Aula de 2n A

Joan Ramón Balaguer

Matemàtiques

B

4h

Aula de 2n B

Javier Miralles

Física

B

4h

Aula de 2n B

Toni Rama

Ciències de la Terra i Medi

B

4h

Aula de suport planta 5a

Maria José Llorens

Dibuix Tècnic

B

4h

Aula de Dibuix

Albert Ferran

Química

B

4 h

Aula de 2n B

Xavier de Lucas

Biologia

B

4h

Aula de suport planta 5a

Carlos Oñate

Fonament de l’ Electrotècnia

B

4h

Aula de 1r B

Toni Rama

Matèries específiques

Les matèries específiques estan incloses entre les optatives.

Model híbrid

El Centre, per les seves característiques i recursos, no ha contemplat un model híbrid.