Mesures de soroll al carrer

Ahir dilluns 14 de juny, els alumnes de 2nESO van prendre mesures del volum de soroll als carrers al voltant del Col·legi, una més de les activitats incloses en el Treball de síntesi. D’aquesta manera, van  prendre consciència de l’impacte del soroll sobre el medi i la salut ambiental.