MAPA DEL SOROLL

Durant el mes de febrer i dins del projecte SSSPLAU, els alumnes de Ciències de la Terra i el medi ambient de 2nB Batxillerat i els alumnes de Biologia i Geologia de 4tA ESO van prendre les mesures per elaborar el Mapa del soroll dels carrers propers al nostre Col·legi.
Aquest projecte es va enllestir al mes de maig, amb un esforç important per part del tots els alumnes implicats elaborant informes, gràfics i treient les seves conclusions per millorar els nivells de soroll. Un treball en equip que ha donat els seus fruits amb el pòster final.
Des de la Comissió Escola Sostenible volem agrair la col·laboració de tots els alumnes iprofessors que han participat i a Ivana Rosell,de la microxarxa SSSPLAU d’Escoles + sostenibles, per tot el suport humà i tècnic rebut.

 

  

 

 

.