Grup de Discussió Consell Escolar de Catalunya

El Consell Escolar de Catalunya ha impulsat un procés participatiu i obert al voltant de  l’essència de l’educació en  el  marc  de  la  jornada  de  reflexió “Un nou present educatiu” que  té  com  a  finalitat  analitzar  i  fer  propostes  al  voltant  de  les  necessitats educatives  en  un  moment  de  pandèmia  i  de  necessitat  de  repensar  l’educació  del nostre país.

La nostra escola ha participat en diferents grups de discussió, amb una mirada  d’alumne,  de família i professor on s’ha parlat de:  espais  i  temps  educatius, digitalització   de   l’educació,   l’acompanyament   i   la   cura,   i   la   personalització   dels aprenentatges,  aspectes  que  es  consideren  nuclears  en  l’àmbit  de  l’educació  d’avui  i per al demà, expressant la seva opinió elaborada a partir de la pròpia experiència en  l’entorn  educatiu.

Moltes gràcies a tos els participants!!!