Entrega Diploma de Batxillerat Dual

Exalumnes del curs passat recullen el Diploma de Batxillerat Dual

 #diplomadual #americanhighschool #academica @academicaspain