Estratègia Digital de Centre


L’Estratègia Digital de Centre de la nostra escola persegueix que els alumnes acabin l’etapa d’educació obligatòria aconseguint un bon nivell en competència digital, treballant cada dimensió d’una manera natural i integrada en el nostre projecte educatiu: aprendre tecnologia mentre l’utilitzem per aprendre tota la resta.

Els alumnes en acabar la secundària estan preparats per acreditar la competència digital (ACTIC).

Aprofitem el potencial de les noves tecnologies per millorar la comunicació interpersonal i propiciar dinàmiques de treball en equip que permetin als alumnes adquirir valors i estratègies pròpies del treball col·laboratiu.

També treballem els bons hàbits i el civisme en l’àmbit digital per aconseguir un ús respectuós, crític i ètic de les TIC.

Programa de Robòtica

  • Infantil amb Bee-Bots – Robot-abella infantil educatiu i programable amb intuïtiva interfície per a nens.
  • Primària amb Lego – Programa educatiu que permet desenvolupar el llenguatge i la creativitat, aprendre ciències, programació, enginyeria i tecnologia de la forma més divertida i efectiva.
  • ESO amb First Lego League – Torneig internacional per a estudiants i amb Arduino – Plataforma per a la creació de prototips electrònics que permet crear objectes electrònics interactius.

Eines que utilitzem:

  • Tauletes compartides en Infantil i en Primària (cicle inicial i cicle mitjà).
  • Tauletes pròpies a Primària (cicle superior).
  • Ordinadors portàtils personals a l’ESO.