BATXILLERAT DUAL


El Batxillerat Dual és una modalitat d’estudi que permet acabar l’alumne amb una doble titulació: el títol de Batxillerat espanyol i el de High School americà, que permet estudiar als Estats Units. Aquesta segona modalitat es realitza en horari extraescolar i de forma virtual.

El col·legi posa a disposició dels matriculats una aula d’informàtica equipada amb tots els requeriments informàtics i un coordinador per donar suport a l’alumne.

Es pot cursar en 2, 3 o 4 anys, sent recomanable començar a 3r de l’ESO per acabar les assignatures a finals de primer de Batxillerat.

 

Més informació www.academica.school