AQUÍ PROU BULLYING


És un programa de convivència educativa per prevenir, detectar i intervenir davant l’assetjament escolar.

Compta amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat que actuarà com a observador i agent actiu en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Objectius:

  • Implicar a la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes (mediació escolar)
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

El nostre col·legi forma part de la xarxa de centres educatius que participen en el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.