PROJECTES EDUCATIUS


Orientació Acadèmica

ME ORIENTA

Compromesos amb el futur dels alumnes i de les famílies, el nostre col·legi compta amb un projecte per a l’orientació acadèmica i professional dels nostres alumnes, que desenvolupem en col·laboració amb els experts de Zeno Quantum.

Aquest projecte té com a objectiu solucionar un dels principals problemes que hi ha en el mercat laboral: la dissociació entre talent i coneixement. Per això, cal començar a treballar les habilitats i identificar el talent de l’alumne des de l’ESO, creant el seu ADN professional i orientar-lo acadèmica i personalment.

Per a més informació www.meorienta.es

School Integration

Consisteix en una setmana d’immersió cultural i lingüística, assistint a una escola d’Anglaterra (per a alumnes de 2n ESO):

 • Els alumnes resideixen en una família d’acollida acuradament seleccionada.
 • A l’escola segueixen el mateix programa que els estudiants locals.
 • El alumne és distribuït segons el seu nivell lingüístic.
 • Porten a terme un “Family Project” amb la família d’acollida.

Els objectius són estimular la conversa en anglès, ajudar a reforçar i enfortir les habilitats lingüístiques.

 

Intercanvi amb Dinamarca

Cada any es realitza un intercanvi amb alumnes danesos del Col•legi d’Bramming a Dinamarca. L’experiència la viuen els alumnes de 1r de Batxillerat, passant una setmana a Dinamarca compartint el seu temps amb estudiants de la seva mateixa edat, relacionant-se amb ells i les seves famílies en anglès.

Els objectius són dos:

 • Acadèmic: serveix perquè l’alumne pugui millorar el seu nivell d’anglès.
 • Personal: els alumnes i professors tenen la possibilitat de conèixer en primera persona noves maneres de pensar, actuar, sentir i relacionar-se, conèixer una cultura tan diferent a la nostra com és la danesa.

 

Projecte Confiança (Institucional)

Basat en cinc aspectes fonamentals:

 1. Les intel·ligències múltiples Les implicacions de la teoria de Howard Gardner ens ajuden a aprofundir en el desenvolupament integral de l’alumne i el respecte per les diferències individuals, per les capacitats i les habilitats de cada nen.
 2. L’ aprenentatge basat en valors Sense descuidar el treball en altres valors, fem explícit en el currículum la nostra aposta pels valors institucionals: la confiança, la compassió, l’esforç, la humilitat i l’espiritualitat.
 3. El respecte pel ritme evolutiu de cada nen Per això, comptem amb dos instruments clau: les tutories personalitzades i l’atenció a la diversitat.
 4. Pla de lectura i escriptura Una acurada atenció a la lectura i escriptura des d’Educació Infantil.
 5. Una atenció especial a l’activitat extraescolar Especialment els esports i el temps lliure, àrees educatives que afavoreixen el desenvolupament motor, afectiu, social i espiritual.

 

Pla Lector

El Projecte Confiança assumeix com a compromís la implementació d’un ambiciós pla de lectura i escriptura en totes les escoles corazonistas. En el nostre Col•legi de Barcelona el Pla Lector promou la lectura i escriptura de textos de tot tipus en totes les àrees. Un programa que té en compte les diferents competències comunicatives.

La biblioteca escolar, l’apadrinament a la lectura, els escrits curts en les diferents modalitats de llenguatge són algunes de les activitats que destaquem en el nostre Pla Lector.

 

Interioritat

La interioritat s’integra en el projecte Educatiu a través del Departament de Pastoral del Centre i tracta d’oferir als alumnes una proposta de creixement personal i espiritual amb una òptica de Treball intrapersonal del coneixement d’un mateix.

El principal objectiu és que arribin a un autoconeixement que els permeti desenvolupar habilitats per gestionar les seves emocions.

Metodologia:

 • Infantil: Coras Calm (Mindfulness).
 • Primària: Programa Créixer.
 • ESO: Projecte Batec.