PASTORAL


La tasca pastoral i totes les seves activitats van encaminades al creixement integral de les persones. Volem fer persones lliures, justes i felices. Per això, els oferim eines vàlides perquè desenvolupin l’esperit crític i la seva vocació des d’una clau evangèlica. També pretenem acompanyar per despertar un compromís amb la realitat en la qual vivim i una mirada compassiva cap al més necessitat. Des de la pastoral potenciem la dimensió espiritual. Aquesta dimensió es fa transversal en el plantejament educatiu de les matèries i de l’ambient col·legial; i explícit en les celebracions, la formació religiosa, la catequesi i en les ofertes de compromís.

Està dirigida a tots els membres de la comunitat educativa com a oferta de l’amor de Déu. Tots col•laboren en el desenvolupament de la pastoral en funció de la seva recerca personal i de les seves possibilitats. Així mateix, treballem en oberta col·laboració amb la Pastoral de l’Església de Barcelona.

Pastoral a l’aula

 • Oració del matí
 • Classe de Religió
 • Oratori
 • Taller d’interioritat
 • Campanyes

Pastoral a l’escola

 • Convivència ESO i Batxillerat
 • Sagraments  (Confessions, Eucaristia, Primera Comunió i Confirmació)
   
   

Activitats

 • Pastorets
 • Peregrinació (Montserrat i Camí de Sant Jaume)
 • Experiències d’estiu (Campament de Puente la Reina, Ruta dels santuaris,
 • Experiència missionera a Amatongas).

 

Per a més informació www.pastoralcorazonista.com