PRIMÀRIA


El principal objectiu d’aquesta etapa és desenvolupar les competències bàsiques pròpies de cada àmbit d’aprenentatge. El nostre alumne haurà d’utilitzar el coneixement, les habilitats i les actituds necessàries per resoldre situacions de forma eficaç i satisfactòria. El professor és el guia que acompanya aquest procés i que ofereix els recursos necessaris perquè l’alumne sigui el veritable protagonista.


Horari

De dilluns a divendres: de 9:00 a 17: 00h.

Organització curricular

NOTA: en vermell les assignatures que es treballen amb la tauleta personal.

Cicle Inicia 1r i 2n Primària

Cicle mitjà 3r i 4t Primària

Cicle superior 5è i 6è Primària

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Castellana

Llengua Castellana

English

English

English

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Natural Sciences

Natural Sciences

Natural Sciences

Coneixement del Medi Social

Coneixement del Medi Social

Coneixement del Medi Social

Educación Artística (Arts & Craft i Música)

Educación Artística (Arts & Craft i Música)

Educación Artística (Arts & Craft i Música)

Educació Física

Educació Física

Educació Física

Natació

Natació

Natació

Religió

Religió

Religió

Robótica

Robòtica

 

 

 

Français

English conversation

English conversation

English conversation

Pla Lector

Plan Lector

Pla Lector

Interioritat i espiritualitat

Interioritat i espiritualitat

Interioritat i espiritualitat

 

 

Canto coral

 

Catequesi

 

Tutoria en grupo

Tutoria en grupo

Tutoria en grupo

 

Aprenentatge de les llengües estrangeres

L'anglès és la primera opció com a llengua estrangera en el nostre Col·legi.

El projecte engloba:

 • Mestres especialistes en llengües estrangeres.
 • Auxiliars de conversa nadius.
 • Llengua vehicular en les àrees de Natural Sciences i Arts & Craft. Colònies en   llengua anglesa (amb monitors nadius).
 • English week (amb professors nadius).

A partir de 5è de primària s'introdueix la llengua francesa.

Estil educatiu

Oferim un seguit d'accions i serveis enfocats a la consecució d'aquests objectius:

 • Llengües vehiculars: castellà, català i anglès en la mateixa proporció en les àrees curriculars.
 • Relació propera amb la família a través dels tutors i del Departament d'Orientació.
 • Aprenentatge de les matemàtiques rigorós i divertit alhora amb el projecte EMAT basat en les intel·ligències múltiples.
 • Aprenentatge de les tecnologies de la informació i comunicació integrades en les àrees del currículum.
 • Tauleta compartida de 1r a 4t d'EP i pròpia en 5è i 6è d'EP.
 • Pissarra digital interactiva a totes les aules.
 • Grups reduïts en les àrees instrumentals del Cicle Superior.
 • Professorat de reforç i suport
 • Religió enfocada a l'adquisició d'un perfil solidari, cívic i respectuós.
 • Metodologia basada en projectes en l'àrea de Medi Social.
 • Projecte interdisciplinari dins de la setmana cultural.
 • Natació integrada en l'àrea d'Educació Física, amb piscina pròpia.
 • Extraescolares: escola esportiva, bàsquet, handbol, judo, gimnàstica rítmica, escacs, english drama, educació emocional i robòtics.