ESCOLA BRESSOL (0 a 3 anys)


Al jardí d’infància pretenem contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motriu, social i cognitiu dels nens en estreta col·laboració amb les famílies.
Per això, treballem sempre partint de moments

de la vida quotidiana aprofitant qualsevol activitat o moment del dia com a moment educatiu, això aportarà al nen la possibilitat d’adquirir noves habilitats i capacitats.


Horari

De dilluns a divendres:
09:00 a 12:00 o de 09:00 a 17: 00h.

Servei d'acollida (P2):
8:00-09:00 i de 17:00 a 18: 00h (en llengua anglesa).

Objectius clau

 • Iniciar el treball en l'adquisició d'hàbits d'higiene, alimentació, ordre, vestimenta, descans i convivència que es desenvoluparà en tota l'etapa.
 • Afavorir la vida en comú i garantir el respecte al ritme individual; per tant, establir relacions personals i col·lectives amb un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.
 • Potenciar activitats de descoberta, manipulació, construcció, moviment, representació, comunicació i convivència.
 • Fomentar una relació fluïda entre família i col•legi des de diferents circuits de comunicació.
 • Donar especial importància a l'atenció a la diversitat dels petits i a la detecció precoç de possibles necessitats educatives i intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detectin.
 • Impulsar que l'infant tingui seguretat afectiva i emocional.
 

Metodologia

 • Joc heurístic (estimula la descoberta i l'experimentació).
 • Cistella dels tresors.
 • Racons de joc: cuineta, ninots, contes, oficis, disfresses ...
 • Tallers: de cartró, pintura, sorra, cuina ...
 • Experimentació amb diferents materials naturals.
 • Sessió de psicomotricitat diària.
 • Treball de l'expressió i comprensió oral de manera multilingüe.
 • Iniciació a la llengua anglesa.