INFANTIL


Aquesta etapa aborda totes les àrees curriculars, establint estratègies que acompanyen als nostres alumnes en tot el procés educatiu, tant a nivell intel•lectual com social i afectiu. Es continuaran treballant i potenciant l’adquisició d’hàbits, el coneixement d’un mateix i dels altres, la comunicació i llenguatges, i el coneixement de l’entorn natural i social.


Horari

De dilluns a divendres:
09:00 a 17: 00h.

Servei d'acollida:
8:00-09:00 i de 17:00 a 18: 00h (en llengua anglesa).

 

 • Acompanyament en el desenvolupament de les capacitats pròpies de l'etapa per permetre als nens créixer integralment com a persones.
 • Treballar de forma global les tres àrees didàctiques (coneixement de l'entorn, d'un mateix i dels altres, i intercomunicació i llenguatge) per facilitar així l'aprenentatge per descobriment i el treball de totes les intel·ligències.
 • Potenciar les intel·ligències múltiples que siguin fortalesa de cada alumne i ajudar-los a créixer en aquelles intel·ligències en les que siguin més febles.
 • Treballar de forma multilingüe introduint l'anglès com a llengua de comunicació en diferents moments del dia o en diferents llenguatges com en el plàstic (Arts & Craft).
 • Treballar el raonament lògic matemàtic de manera sistematitzada, utilitzant la manipulació i experimentació de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.
 • Desenvolupar les capacitats de lectura i escriptura que permetran la seva continuïtat en etapes posteriors.
 • Treballar de manera vivencial el llenguatge musical propi de l'etapa.
 • Iniciar l'alumne en el llenguatge de la programació mitjançant la introducció de la robòtica amb les "Bee-bots".
 • Descobrir l'entorn natural i social proper.
 • Ajudar al coneixement i gestió de les emocions.
 • Iniciar l'alumne en el treball cooperatiu.
 • -Introduir l'ús d'instruments digitals de manera cooperativa per reforçar el treball de les intel•ligències múltiples i l'inici de les capacitats TIC.
 • Treball per projectes.
 • Hort escolar.
 • Projecte EMAT per al treball del raonament lògic-matemàtic.
 • Immersió en llengua anglesa.
 • Projecte global per al treball de les intel·ligències múltiples.
 • Treball per a la identificació i gestió de les emocions.
 • Utilització del treball cooperatiu a l'aula.
 • Utilització de diferents llenguatges per treballar la creativitat de l'alumne.
 • Introducció de tauletes digitals per a treballar les intel·ligències múltiples.
 • Programació i robòtica amb Bee-bots.
 • Programa Coras Calm (mindfulness)