ESO


En aquesta etapa acompanyem els alumnes en el seu desenvolupament personal, amb una actitud acollidora per afavorir la seva confiança. L’estil educatiu es basa en una educació integral i en valors:

 • Promovem la pràctica de l’esforç i els hàbits d’estudi que consolidin les bases de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.
 • Fomentem l’amistat i el respecte per facilitar la convivència.
 • Inculquem l’alegria i l’autoestima.
 • Potenciem la iniciativa personal, la creativitat i l’autonomia.
 • Elaborem dinàmiques de treball cooperatiu i convivències per afavorir les relacions entre iguals.

Horari:

1r i 2n d'ESO

De dilluns a divendres: de 9:00 a 13:30 de 15:00 a 17: 00h. (Dimarts inici a les 8: 00h).

3r d'ESO

Dilluns i dimecres: de 9:00 a 13:30 de 15:00 a 17: 00h.

Dimarts i dijous de 8:00 a 13:30 de 15:00 a 17: 00h.

Divendres de 8:00 a 13: 30h.

4t d'ESO

Dilluns i dijous: de 9:00 a 13:30 de 15:00 a 17: 00h.

Dimarts i dimecres de 8:00 a 13:30 de 15:00 a 17: 00h.

Divendres de 8:00 a 13: 30h.

Organització curricular

NOTA: en vermell les assignatures que es treballen amb el portàtil personal.

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Castellana

Llengua Castellana

Llengua Castellana

English

English

English

English

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Social Sciences

Social Sciences

Ciències Socials

Ciències Socials

Educació Física

Educació Física

Educació Física

Educació Física

Natació

Natació

Natació

Natació

Biology and Geology

 

Biology and Geology

 

 

Física i Química

Physics and Chemistry

 

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

 

Ed. Visual i plàstica

Ed. Visual i plàstica

Ed. Visual i plàstica

 

Music

Music

Music

 

Religió

Religió

Religió

Religió

Français

Français

Français

 

 

 

Informàtica

 

 

 

 

Entrepeneurship

Tutoria en grup

Tutoria en grup

Tutoria en grup

Tutoria en grup

Treball de síntesi

Treball de síntesi

Treball de síntesi

Projecte de Recerca

 

A 4t d'ESO hi ha matèries específiques optatives que s'agrupen en tres modalitats:

Humanitats i Ciències Socials

Ciències de la Naturalesa i de la Salut

Tecnologia

Informàtica

Informàtica

Informàtica

Llatí i cultura clàssica

Physics and Chemistry

Physics and Chemistry

Français

Biologia i Geologia

Tecnologia

 

Estil educatiu

De les matèries que cursen els alumnes a secundària posem especial atenció a les de l'àmbit lingüístic, que els capaciten per a comprendre i expressar el que aprenen i argumentar el punt de vista propi.

Projectes del Col·legi adaptats a l'ESO:

 • Projecte Multilingüe: implica l'ús del català, castellà i anglès de forma equitativa en el conjunt de tota l'etapa.
 • Projecte Pla Lector: Té per objectiu el foment de la comprensió lectora i l'expressió oral i escrita. Es realitza un treball específic amb llibres de lectura a les assignatures de l'àmbit lingüístic, un per trimestre, i en quatre assignatures de l'àmbit no lingüístic.
 • Projecte TIC: Treballem les tecnologies de la informació i comunicació en les diferents assignatures perquè l'alumne pugui acreditar la competència digital ACTIC en acabar l'etapa. Els alumnes tenen un portàtil personal com a instrument de treball per a la meitat de les assignatures, utilitzant llibres digitals o recursos propis del professor. S'implementa l'assignatura específica d'informàtica a 3r i 4t de Secundària. A la resta d'assignatures es realitzen activitats de l'àmbit digital.
 • Projecte ONMAT: Utilitzem ONMAT com a plataforma d'innovació pedagògica en les matemàtiques. Es realitzen a més desdoblaments en 1r i 2n d'ESO per disminuir la ràtio del nombre d'alumnes per classe. Participem en proves i concursos externs (Cangur).
 • Projecte "Latido", taller d'interioritat: És una proposta de creixement personal i espiritual, sobre la base del treball intrapersonal i coneixement d'un mateix. Es realitzen tres tipus de tallers: relaxació, visualització i silenci. Una sessió d'una hora cada quinze dies en tota l'etapa.
 • Projecte de Robòtica: com a continuïtat de la primària es realitza robòtica en els quatre cursos de l'etapa utilitzant els recursos de Lego i Arduino a les assignatures de tecnologia i robòtica.

Des del Departament d'Orientació fem un seguiment d'aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge, sempre en comunicació amb els professors i les famílies. Amb alumnes nouvinguts a Catalunya es realitza un reforç personalitzat de les llengües, castellà i/o català, en les hores d'aquestes assignatures. A més, aquest departament s'encarrega de gestionar el:

 • Proyecto Me-Orienta: És un programa específic per a descobrir i orientar el talent dels alumnes de Secundària a través de la tutoria, l'orientació personal, competencial, formativa i professional des de la teoria de les intel•ligències múltiples de Howard Gardner. Els alumnes de 4t de Secundària fan un treball específic per descobrir el seu talent que els proporcionarà orientació de triar els estudis i la professió segons el seu potencial i encaix.

Aprenentatge de les llengües estrangeres

El nostre Projecte lingüístic configura al nostre col·legi com una escola plurilingüe.

L'anglès és la primera llengua estrangera de l'escola.

La segona llengua estrangera és el francès que prossegueixen després dels dos últims cursos de primària en els quatre cursos de l'ESO.

Perquè aquest aprenentatge sigui significatiu introduïm:

 • Matèries curriculars en anglès, diferents segons els cursos.
 • Auxiliars de conversa nadius en l'assignatura d'anglès i tecnologia.
 • Sortides de convivències específiques per fomentar l'idioma:
 • Projecte "Let 's go USA" a primer d'ESO durant tres dies.
 • Projecte "School Integration" a Brighton per segon d'ESO durant una setmana.
 • Projecte "Lió" per tercer d'ESO durant una setmana.
 • Certificació Oxford del nivell d'anglès a la mateixa escola per acreditar els nivells B1 i B2.
 • Possibilitat de cursar el Batxillerat Dual per obtenir tant el títol de batxillerat espanyol com el de High School nord-americà.