IDEARI DEL COL.LEGI


Acadèmic

Promovem una formació en totes les àrees del coneixement.
Joves que augmentin la seva capacitat d’esforç i de treball, la responsabilitat davant les tasques diàries, el desenvolupament de la intel·ligència i de la capacitat d’analitzar, raonar i criticar el que passa; joves que adquireixin coneixements d’història, literatura, ciències i que desenvolupin les seves capacitats artístiques i corporals; la voluntat de créixer com a persones i tenir clar que és imprescindible una molt bona preparació acadèmica per a ser veritables protagonistes de la societat.
 

Humà

Inculquem i cultivem valors humans com la interioritat, la senzillesa, la gratuïtat, l’escolta. Apostem per l’alumne i el seu desenvolupament integral a través dels coneixements, l’afició per la lectura, la formació ètic-humanística, el cultiu de l’autoestima, del pensament crític i l’amor per la llibertat i la felicitat, la cura de la seva interioritat i la realització d’activitats esportives on els nostres alumnes desenvolupen l’esperit de sacrifici, el treball en equip, la companyonia, l’afany de superació i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació.
 

Cristià

Una comprensió total de l’home necessita que ens fixem en Jesús de Natzaret; en Ell, la persona troba el seu major desenvolupament: en la seva forma de mirar la realitat, la compassió, en la seva comprensió de Déu, en la seva relació amb Ell, en la seva interioritat, en el seu missatge de justícia, en el seu estil de vida i en la seva forma d’actuar des de l’amor. Tractem de trobar formes creatives per permetre la trobada dels nostres alumnes amb Jesús a través de la catequesi, els sagraments, l’oració, les classes de religió i a través de persones que s’acosten per mostrar-los les seves vides de fe i compromís.

Social

La misèria ens aclapara i l’abundància també. El món necessita que les persones que viuen al primer món tinguin una formació veraç sobre la realitat.

Els nostres alumnes necessiten un pla de formació social i un posicionament a favor de la justícia per part dels educadors. Cal que els nostres alumnes coneguin com funciona l’economia i el poder, qui manega el mercat, quins són els principals problemes de la humanitat, les causes de la fam, les guerres oblidades i tants temes essencials per entendre els esdeveniments actuals i les causes del sofriment de bona part de la humanitat.