Entrega informes AS Hundred% de AIM-SOLO


Divendres passat, l'escola Sagrado Corazón-Corazonistas va fer entrega dels informes AS Hundred% als seus alumnes

El col·legi Sagrado Corazón - Corazonistas de Barcelona ha lliurat, de la mà del seu Director, tutors i responsable del departament d'orientació, els informes AS Hundred% als alumnes de 4rt d'ESO.

Aquests informes permetran que el centre desenvolupi un projecte per treballar les Skills a partir de les necessitats detectades als seus alumnes. Així mateix, l'AS Hundred% dóna informació sobre el codi ADN professional de cada alumne, proposa professions segons el seu talent, interessos i STEM, i mostra Skills per entrenar el seu desenvolupament de manera personalitzada.

Aquest informe forma part del projecte AS eduPRO.