Corazonistas BCN treballarà el talent i les competències dels alumnes d'ESO, projecte que estendrà a primària a partir del gener.

Quin futur professional espera els nostres joves, els que avui estan fent primària i secundària als nostres centres educatius?
Malgrat la incògnita, la majoria d'especialistes apunten que aquest futur es definirà per un fort pes del sector tecnològic, que farà desaparèixer o redefinir moltes de les actuals professions; un canvi en el model laboral (treball per projectes i en equips canviants, coneixements multidisciplinaris, formació permanent dels treballadors) i una formació que vagi més enllà dels coneixements tècnics i precisos per exercir una professió i abraci aspectes competencials, que preparin a la persona per assolir l'èxit professional.