Projecte AIM-SOLO

La tecnologia està canviant el món en què vivim. L’educació, els mètodes d’aprenentatge, els currículums educatius, l’oferta formativa, les professions, les relacions laborals... no s’escapen d’aquest procés de transformació. 

Per aquest motiu, des del Col·legi Sagrado Corazón - Corazonistas de Barcelona volem preparar els nostres alumnes per aquest futur incert, volàtil, canviant i ambigu, oferint-los un projecte innovador que els prepararà per afrontar amb garanties d’èxit el futur. Una proposta que inclou un treball competencial transversal per a tots els alumnes dels 4 cursos de l’ESO, i un treball específic de descobriment del talent, orientació personal, formativa i professional per als alumnes de 4t d’ESO.